Tag: obvestila OO Lj.

OBVESTILA OBMOČNEGA ODBORA SVIZ LJUBLJANE IN OKOLICE – MAJ 2019

 

Seznanjamo vas z dogodki, ki smo jih pripravili za članice in člane sindikata na OO Ljubljane in okolice in bodo potekali pred in med počitnicami.

 

OGLED OPERE »AIDA« – 31. AVGUST 2019, VERONA IN PADOVA

Tokrat vam ponujamo možnost ogleda predstave na prostem, ki jo tradicionalno organiziramo med počitnicami konec avgusta. Ponujamo vam:

– v soboto, 31. avgusta 2019, AIDA v Veroni

Cena izleta v Verono z ogledom opere AIDA bo predvidoma 82€ z vstopnico na neoznačenih stopnicah. Ogled bomo organizirali samo v primeru, da bo prijavljenih najmanj 40 udeležencev.

O morebitni odpovedi zaradi premajhnega števila prijavljenih boste pravočasno obveščeni.

Ponudbo agencije Alpetour najdete TUKAJ (Splošnji pogoji agencije Alpetour).

Območni odbor SVIZ Ljubljane in okolice v letošnjem letu prispeva za vsakega udeleženca/člana SVIZ 32€. Priporočamo, da tudi sindikat zavoda za prijavljene člane prispeva določeno vsoto. Prijavijo se lahko tudi nečlani, vendar ti plačajo polno ceno. Na izlet lahko povabite tudi upokojence, ki so še včlanjeni v SVIZ. Zanje je prispevek OO Ljubljane in okolice 5 €.

Na podlagi prijav bo vsak sindikat zavoda od agencije dobil račun, ki ga boste poravnali neposredno pri agenciji. Ta bo v računu že upoštevala prispevek OO. Na podlagi poimenskih prijav in številk članskih izkaznic bo namreč OO SVIZ Ljubljane in okolice za člane sindikata in upokojene člane sindikata nakazal prispevek neposredno agenciji. Denarja na račun OO torej ne nakazujte.

PRIJAVNICA – AIDA   Sindikalni zaupnik Izpolnjen obrazec vrnejo na OO SVIZ  Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana najkasneje do 24. junija 2019, kasnejših prijav ne bo mogoče upoštevati.

Prosimo za čimprejšnje prijave. Obvestilo o odhodu in plačilu boste prejeli pravočasno na naslov, ki ga boste navedli na prijavnici.

 

POLI MARATON – 1. JUNIJ 2019, PTUJ

Tudi letos se bomo člani SVIZ skupinsko prijavili na POLI maraton. Razpis najdete TUKAJ. OO Ljubljane in okolice prispeva za člana 9 €.

PRIJAVNICA – POLI MARATON   Prijave zbiramo na OO do 22. maja 2019.

 

MARATON FRANJA – 9. JUNIJ 2019, LJUBLJANA

Vsi članice in člani SVIZ, ki  boste tekmovali na Mali ali Veliki Franji ter trasi Barjanka v okviru prireditve Maraton Franja, lahko uveljavite delno povračilo startnine v višini 10 € na udeleženca.

Po nastopu na kolesarskem maratonu do 30. junija 2019 na naslov OO Ljubljane in okolice oo.ljubljana@sviz.si posredujete vaše podatke o nastopu (ime in priimek, članska številka, proga, dosežen čas, številko TRR in naslov, sken potrdila o vplačilu). Po izteku roka za zbiranje podatkov bodo sredstva nakazana na vaš TRR.

 

24. LJUBLJANSKI MARATON – 27. OKTOBER 2019, LJUBLJANA

Tudi v letošnjem letu vas vabimo, da se udeležite največje tekaške prireditve pri nas in 27. oktobra 2019 v družbi več tisoč tekačev pretečete eno od razdalj na Ljubljanskem maratonu. Prijavo na 24. Ljubljanski maraton tudi letos izvedete sami, pod rubriko tekaški klub navedete SVIZ. Udeleženci, člani SVIZ OO Ljubljane in okolice boste kot vsako leto upravičeni do povračila dela startnine v višini 20 €.

Po prireditvi v času od 27.10. do 10.11.2019 lahko svoje podatke vpišete v spletni obrazec na povezavi Ljubljanski maraton SVIZ ter pošljete potrdilo o vplačilu. Nakazila bodo izpeljana po roku za zbiranje podatkov v drugi polovici novembra 2019.

 

Želimo vam uspešen zaključek pouka in prijeten dopust!

VOLILNA OPRAVILA SVIZ v letu 2018 – na ravni območja

Dne 31.5.2018 poteče mandat vsem sindikalnim zaupnikom, ki so bili izvoljeni v preteklih štirih letih. Mandat novih sindikalnih zaupnikov bo trajal od 1.6.2018 do 31.5.2022.

Potrebno bo izvoliti tudi druge organe SVIZ na ravni območnega odbora in na ravni SVIZ Slovenije, zato vse sindikalne zaupnike prosimo, da se NUJNO udeležite sestankov sindikalnih konferenc in zbora OO. Volilno pravico na zboru OO in sindikalne konference imajo namreč samo sindikalni zaupniki, ki so bili izvoljeni za novi mandat v skladu z navodili, ki ste jih prejeli z GO SVIZ Slovenije.

 

I.

Sindikalni zaupniki lahko na priloženih obrazcih sindikalni konferenci oz. zboru OO predlagajo kandidate za:

– predsednika sindikalne konference OO

Predlogu priložite soglasje kandidata. Kandidat se bo predstavil na zboru SK in predstavil svoj program dela za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Kandidat mora biti sindikalni zaupnik z našega območja ter iz dejavnosti sindikalne konference.

– podpredsednika sindikalne konference OO

Predlogu priložite soglasje kandidata. Kandidat mora biti sindikalni zaupnik z našega območja ter iz dejavnosti sindikalne konference.

– člana predsedstva OO

Predlogu priložite soglasje kandidata. Za člane predsedstva so po funkciji predlagani izvoljeni predsedniki sindikalnih konferenc OO, poleg tega lahko izmed članov vaše sindikalne konference OO predlagate še 3 kandidate OŠ in GŠ in 1 kandidata vrtci.

– predsednika OO

Predlogu priložite soglasje kandidata, kandidat za predsednika OO pa mora priložiti kandidaturi program dela za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Kandidat mora biti sindikalni zaupnik z našega območja.

-sekretarja OO

Predlogu priložite soglasje kandidata, kandidat za sekretarja OO pa mora priložiti kandidaturi program dela za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Kandidat mora imeti visoko ali višjo izobrazbo in najmanj 4 leta delovnih izkušenj na področju delovanja SVIZ ter izpolnjevati druge pogoje v skladu s splošnimi akti SVIZ-a.

– člane Nadzornega odbora OO

Predlogu priložite soglasje kandidatov. Kandidat se izvoli izmed članov SVIZ, ki niso hkrati člani drugih organov na ravni območja ali zavoda. Nadzorni odbor je tričlanski.

– delegate 10. kongresa SVIZ Slovenije

– člane Glavnega odbora SVIZ Slovenije

– člane Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije

– člane Nadzornega odbora SVIZ Slovenije

 

Če imajo sindikalni zaupniki predloge kandidatov za omenjene funkcije, jih lahko podajo.

Predloge kandidatov za predsednika OO (izmed sindikalnih zaupnikov OO), sekretarja in člane nadzornega odbora OO (izmed članov SVIZ, ki niso hkrati člani drugih organov na ravni območja ali zavoda), lahko poleg sindikalnega zaupnika poda tudi sindikat zavoda. Predlogom je potrebno dodati soglasje kandidata.

 

II.

Predloge kandidatov in soglasja bo pregledala Kandidacijsko-volilna komisija OO in oblikovala listo kandidatov.

UPOŠTEVALA BO SAMO PREDLOGE, KI BODO PRISPELI NAJKASNEJE DO PETKA, 1. junija 2018 (ali bodo tega dne oddani na pošto oz. na ta dan osebno dostavljeni na sedež območnega odbora).

Naslov: Kandidacijsko – volilna komisija OO, OO SVIZ Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana

 

III.

Že s tem dopisom napovedujemo datume volilnih zborov, vabila z dnevnim redom pa bomo poslali po 31. maju, ko poteče rok za izvolitev sindikalnih zaupnikov.

Datumi volilnih zborov:

 1. četrtek, 7. junija 2018, ob 12.00 uri za sindikalne zaupnike zavodov, ki niso organizirani v sindikalno konferenco na ravni OO Ljubljane in okolice (kultura), sejna soba OO, Bobenčkova 14,
 2. četrtek, 7. junija 2018, ob 14.00 uri za sindikalne zaupnike zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, sejna soba OO, Bobenčkova 14,
 3. torek, 12. junija 2018, ob 13.00 uri za sindikalne zaupnike vrtcev, sejna soba GO SVIZ, Oražnova 3,
 4. torek, 12. junija 2018, ob 15.00 uri za sindikalne zaupnike srednjih šol in dijaških domov, sejna soba GO SVIZ, Oražnova 3,
 5. sredo, 13. junija 2018, ob 13.30 uri za sindikalne zaupnike osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, Austria trend hotel, Dunajska 154, Ljubljana,
 6. četrtek, 14. junija 2018 ob 13.00 uri za sindikalne zaupnike visokega šolstva in znanosti, sejna soba OO, Bobenčkova 14,
 7. torek, 19. junija 2018, ob 13.30 uri bo volilni zbor Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice, ki ga sestavljate VSI SINDIKALNI ZAUPNIKI, Austria trend hotel, Dunajska 154, Ljubljana.

 

Na zboru bomo izvolili organe OO Ljubljane in okolice:

 • predsednika OO
 • sekretarja OO
 • člane predsedstva OO
 • Nadzorni odbor OO
 • delegate za 10. kongres SVIZ Slovenije

 

Predlagali bomo kandidate za organe SVIZ Slovenije:

 • glavnega tajnika
 • predsednike, podpredsednike ter člane predsedstev sindikalnih konferenc na državni ravni

 

Določili bomo predstavnike za:

 • sekcijo administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev SVIZ Slovenije
 • sekcijo upokojenih članov SVIZ Slovenije
 • sekcijo svetovalnih delavcev
 • sekcijo šolskih knjižničarjev

 

Kandidate za predstavnike sekcij lahko podajo sindikalni zaupniki ali sindikati zavoda.

 

Prosimo, da v skladu z navodili GO SVIZ sindikalni zaupiki čimprej pošljete kopijo zapisnika o izvolitvi sindikalnega zaupnika na OO Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana, da bomo vsem izvoljenim zaupnikom lahko pravočasno poslali vabila za volilne seje sindikalnih konferenc in za zbor OO.

 

Sindikalni pozdrav!

Avguština Zupančič                                                                                                      Magdalena Mustar Pečjak

Sekretarka OO SVIZ Ljubljane in okolice                                                          Predsednica OO SVIZ Ljubljane in okolice

 

Prilogi:

Prijave – 11. ŠPORTNE IGRE SVIZ (Velenje, 12. maj 2018)

V soboto, 12. maja 2018 bodo v Velenju 11. Svizove športne igre. Člani SVIZ iz vse Slovenije se bodo pomerili v desetih športnih disciplinah in v družabni igri organizatorja.

 

Vsi tisti, ki želite sodelovati na igrah, se prijavite pri sindikalnemu zaupniku vašega zavoda (rok za prijave: 5. april).

PRIJAVNICA

V prijavi ni potrebno prijaviti cele ekipe, lahko se prijavijo tudi posamezniki, ki bodo del ekipe našega OO.

Običajno se za nastop v posameznih disciplinah prijavi preveč kandidatov, zato bo komisija OO po prispelih prijavah sestavila ekipe tekmovalcev in določila rezerve.

O izboru bodo sindikalni zaupniki oz. kontaktna oseba pravočasno obveščeni. Organiziran bo tudi avtobusni prevoz iz Ljubljane.

 

V letošnjem letu je prispevek na vsakega prijavljenega na športne igre 5 €. Za prispevek na prijavljenega smo se odločili zaradi velikega števila odpovedi udeležbe v zadnjem trenutku ali neudeležbe brez obvestila.

S tem so povezani veliki stroški, saj mora OO za vsakega prijavljenega nakazati prispevek v višini 20 €, ki ga ob odpovedi ne dobimo vrnjenega.

Če je odpoved sporočena pravočasno (najkasneje 6. maja 2018), lahko poskrbimo za nadomestne udeležence, sicer pa ostanemo tudi brez popolnih ekip.

Podatke in rok za plačilo prispevka bodo vodnje ekip (sindikalni zaupniki) prejeli skupaj s končnim izborom tekmovalcev konec aprila.

5. OKTOBER – SVETOVNI DAN UČITELJEV

 

Tudi letos bo OO SVIZ Ljubljane in okolice v počastitev 5. oktobra – svetovnega dneva učiteljev, ki letos poteka pod geslom »Cenimo delo učiteljic in učiteljev, izboljšajmo njihov položaj!«, za člane sindikata v vzgojno izobraževalnih in raziskovalnih zavodih ter zavodih v kulturi organiziral naslednje dogodke:

 

(ob predložitvi članske izkaznice in osebnega dokumenta imajo člani OO Ljubljane in okolice pravico do ene brezplačne vstopnice na blagajni Kina Dvor);

 

 • v mesecu oktobru 2017: 50% popust za predstave SNG OPERA IN BALET Ljubljana

(popust se uveljavlja na blagajni ob predložitvi izpolnjenega obrazca, ki ga potrdi sindikalni zaupnik, članske izkaznice SVIZ in osebnega dokumenta);

 

(ob predložitvi obrazca, članske izkaznice in osebnega dokumenta);

 

 • 5. oktober 2017 ob 14.00 uri: razširjena seja GO SVIZ na Gospodarskem razstavišču z udeležbo sindikalnih zaupnikov in vsaj še dveh zainteresiranih članov sindikata zavodov iz OO Ljubljane in okolice ; vabilo so sindikalni zaupniki prejeli po navadni pošti s strani Glavnega odbora SVIZ Slovenije dne 22.9.2017

(prijave zbira sidnikalni zaupnik);

 

 • 6. oktober 2017 od 13.00 do 15.00 ure: DAN ODPRTIH VRAT OO SVIZ Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14 – vabljeni na klepet s člani predsedstva in zaposlenimi na OO

(prijave zbira sidnikalni zaupnik);

 

 • 29. oktober 2017: skupinska udeležba članov SVIZ – 239  tekačev na LJUBLJANSKEM MARATONU

(prijave so bile zaključene že 9.8.2017).

 

Vsem učiteljicam in učiteljem ter vzgojiteljicam in vzgojiteljem čestitamo za praznik.

22. LJUBLJANSKI MARATON 2017 – 29. oktober 2017

maraton_logo_sl

 

Tudi v letošnjem letu so v finančnem načrtu 2017 OO SVIZ Ljubljane in okolice načrtovana sredstva za sofinanciranje startnine za udeležbo naših članov na Ljubljanskem maratonu, ki bo 29. oktobra 2017.

 

NOVOST PRI PRIJAVI !

Člani OO Ljubljane in okolice prijavite IZKLJUČNO PREKO SPLETNE PRIJAVE, drugih prijav ne bomo upoštevali. Prijavljeni bodo samo tisti tekmovalci, ki bodo ob spletni prijavi plačali tudi prijavnino.

 

Prijavite se izključno prek spletne povezave      Ljubljanski maraton 2017

najkasneje do 9. avgusta 2017, da se bomo lahko pravočasno prijavili kot skupina in tako plačali nižjo startnino. Višina prijavnine za skupinsko prijavo z obveznim plačilom odpovednega rizika znaša 35 €, od tega 10 € prispeva GO SVIZ, 10 € OO Ljubljane in okolice, 15 € pa udeleženec sam oziroma zavod.

 

Prijavnino v višini 15,00 € nakažete na TRR OO Ljubljane in okolice (upoštevajte podatke za plačilo, še posebej NAMEN) najkasneje do 9. avgusta 2017, po tem datumu prijava ni več možna.

Prijavljeni bodo samo tekmovalci, ki bodo ob spletni prijavi poravnali tudi svoj del startnine (15€).

Če imate lastniški čip, je višina prijavnine 12 €

 

 

PODATKI ZA PLAČILO

Prejemnik (naziv, naslov, pošta, kraj): SVIZ – Območni odbor Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, 1000 Ljubljana

IBAN (številka TRR) prejemnika: SI56 6100 0001 5526 167 (pri DH)

BIC banke prejemnika: HDELSI22

Koda namena: OTHR

Namen: »MARATON 2017« ter PRIIMEK tekača

Sklic (oblika in model reference): datum nakazila (npr.: SI00 01-06-2017)

 

 

Spletna prijava je možna samo za člane SVIZ OO Ljubljane in okolice.

Člani drugih OO se prijavijo pri svojih predsednikih.

 

 

RIZIKO ODPOVEDI

S plačilom rizika odpovedi in vračilom prejetega materiala si pridobite pravico do vračila stroškov prijavnine v primeru odpovedi nastopa na maratonu. Riziko odpovedi znaša 5 EUR in ga plačate ob prijavi. Brez plačanega rizika odpovedi vračilo v nobenem primeru (tudi z zdravniškim potrdilom) ne bo mogoče.

 

Člani SVIZ so upravičeni do prispevka k štartnini v višini 20€ samo v primeru nastopa na maratonu.

V primeru neudeležbe morajo vrniti prejeti material do 31.10.2017, da lahko uveljavimo riziko odpovedi in so upravičeni do vračila dela stroškov, ali pa ob plačilu 20 € prejeti material obdržijo.

 

 

Vse podrobnosti o maratonu si lahko ogledate na uradni spletni strani Ljubljanskega maratona.

 

 

5. OKTOBER – SVETOVNI DAN UČITELJEV

plakat-5okt16

Tudi letos bo OO SVIZ Ljubljane in okolice v počastitev 5. oktobra – svetovnega dneva učiteljev, ki letos poteka pod geslom »Cenimo delo učiteljic in učiteljev, izboljšajmo njihov položaj!«, za člane sindikata v vzgojno izobraževalnih in raziskovalnih zavodih ter zavodih v kulturi organiziral naslednje dogodke:

 

         (ob predložitvi članske izkaznice in osebnega dokumenta imajo člani OO Ljubljane in okolice  do dviga ene brezplačne vstopnice na blagajni Kina Dvor)

 

 • v mesecu oktobru 2016: 50% popust za predstave SNG OPERA IN BALET Ljubljana; progam za oktober

         (popust se uveljavlja na blagajni ob predložitvi izpolnjenega obrazca – potrdi ga sindikalni zaupnik, članske izkaznice SVIZ in osebnega dokumenta)

 

         (ob predložitvi obrazca in članske izkaznice)

 

 • 5. oktober 2016 od 13.00 do 15.00 ure: DAN ODPRTIH VRAT OO SVIZ Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14 – vabljeni na klepet s člani predsedstva in zaposlenimi na OO

         (obisk OBVEZNO najavite na oo.ljubljana@sviz.si)

 

 • 8. oktober 2016 : ŠPORTNE IGRE SVIZ v Ljubljani

         (prijavljenih je 100 tekmovalcev in navijačev)

 

 • 30. oktober 2016 : skupinska udeležba članov SVIZ – tekačev na LJUBLJANSKEM MARATONU

         (prijavljenih je 239 tekačev; prijave smo zaključili 9.8.2016)

 

Prosimo upoštevajte, da se bo potrebno za pridobivatev vstopnice oz. koriščenje popusta izkazati s člansko izkaznico SVIZ ter osebnim dokumentom.

 

Prepričani smo, da boste tudi v vaših zavodih počastili svetovni dan učiteljev.

 

Že zdaj vsem učiteljicam in učiteljem ter vzgojiteljicam in vzgojiteljem čestitamo za praznik in želimo lepo praznovanje.

 

Avguština Zupančič,                                                                 Magdalena Mustar Pečjak,

sekretarka                                                                                    predsednica

OBVESTILA OBMOČNEGA ODBORA Ljubljane in okolice – JUNIJ 2016

Seznanjamo vas z dogodki, ki smo jih pripravili za članice in člane sindikata na OO Ljubljane in okolice in bodo potekali pred in med počitnicami ter v prvih jesenskih mesecih.

 

DELAVNICA GODIJA KELLERJA

SVIZ Slovenije je v preteklem letu organiziral dve srečanji za članice in člane z norveškim pedagogom in piscem Godijem Kellerjem. Glede na dober odziv smo se odločili, da organiziramo podobno srečanje v obliki delavnice tudi na našem območju. Delavnica bo 9. junija 2016 na sedežu SVIZ na Oražnovi 3, naslov za prijave ste prejeli v posebnem sporočilu (prijave so zaključene).

Tema delavnic bo opazovanje, ki v pedagogiki pomeni proučevati izraze in dejavnosti, akcije in reakcije učencev in dijakov, nas samih ter odnosov tistih, ki so v določeni situaciji pomembni. Spoznali bomo razliko med opazovanjem in interpretacijo ter si ogledali različne ravni opazovanja.

Opazovanje bo, skupaj z vpogledom v splošen razvoj otroka in mladostnika, pomagalo udeležencem bolje razumeti njihove učence oz. dijake, še posebej težavnejše. S pomočjo opisanega bomo udeležencem pomagali okrepiti in izboljšati temelje, na podlagi katerih bodo pri srečevanju z raznolikostjo svojih učencev in dijakov hitreje izbrali konstruktivne poti.

 

OGLED OPER LA TRAVIATA v Veroni in AIDE v Padovi

Tokrat vam ponujamo dve možnosti ogleda predstav na prostem, ki ju tradicionalno organiziramo med počitnicami konec avgusta, letos pa prvič na predlog udeležencev tudi na začetku počitnic v juliju. Ponujamo vam:

– v soboto, 2. julija 2016: LA TRAVIATA, premiera (Verona)

Cena izleta v Verono z ogledom opere LA TRAVIATA bo predvidoma 66 € v sektorjih E in D. Ogled bomo organizirali samo v primeru, da bo prijavljenih najmanj 40 udeležencev.

– v nedeljo, 28. avgusta 2016: AIDA (Padova)

Cena izleta v Padovo z ogledom opere AIDA bo predvidoma 69 € v sektorjih E in D. Ogled bomo organizirali samo v primeru, da bo prijavljenih najmanj 40 udeležencev.

 

O morebitni odpovedi zaradi premajhnega števila prijavljenih boste pravočasno obveščeni.

Ponudbi agencija Alpetour:

 

Območni odbor SVIZ Ljubljane in okolice v letošnjem letu prispeva za vsakega udeleženca/člana SVIZ – 20 €. Priporočamo, da tudi sindikat zavoda za prijavljene člane prispeva določeno vsoto. Prijavijo se lahko tudi nečlani, vendar ti plačajo polno ceno. Na izlet lahko povabite tudi upokojence, ki so še včlanjeni v SVIZ. Zanje je prispevek OO Ljubljane in okolice 5 €.

 

Na podlagi prijav bo vsak sindikat zavoda od agencije dobil račun, ki ga boste poravnali neposredno pri agenciji. Ta bo v računu že upoštevala prispevek OO. Na podlagi poimenskih prijav in številk članskih izkaznic bo namreč OO SVIZ Ljubljane in okolice za člane sindikata in upokojene člane sindikata nakazal prispevek neposredno agenciji. Denarja na račun OO torej ne nakazujte.

 

 

Izpolnjene obrazce vrnite na OO SVIZ  Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana najkasneje do 15. junija 2016, kasnejših prijav ne bo mogoče upoštevati.

Prosimo za čimprejšnje prijave. Obvestilo o odhodu in plačilu boste prejeli pravočasno na naslov, ki ga boste navedli na prijavnici.

 

 

 

PRIJAVA ZA 9. SVIZOVE ŠPORTNE IGRE – 8. oktober 2016 (Ljubljana)

OO Ljubljane in okolice bo tokrat organizator 9. Športnih iger SVIZ Slovenije, ki bodo v soboto, 8. oktobra 2016, v Ljubljani.

Rok za prijavo tekmovalcev je 15. junij 2016. O izbranih tekmovalcih, ki nas bodo zastopali na športnih igrah, vas bomo pravočasno obvestili. Pričakujemo prijave tekmovalcev, ki bodo zastopali OO z željo osvojiti najboljša mesta v posameznih panogah. Vabimo tudi sodelavce, ki bi pomagali pri organizaciji tekmovanj, da bomo igre kar najboljše izvedli in navijače, ki bodo podprli tekmovalce na posameznih prizoriščih.

Po končanih tekmovanjih bo organizirano družabno srečanje udeležencev športnih iger.

 

 

 

21. LJUBLJANSKI MARATON 2016 – 30. oktober 2016

Tudi v letošnjem letu so v finančnem načrtu 2016 OO SVIZ Ljubljane in okolice načrtovana sredstva za sofinanciranje startnine za udeležbo naših članov na Ljubljanskem maratonu, ki bo 30. oktobra 2016. Prijavnice z VSEMI zahtevanimi podatki za vsakega posameznega udeleženca in potrdilom o nakazilu prijavnine na OO pošljite najkasneje do 9. avgusta 2016, da se bomo lahko pravočasno prijavili kot skupina in tako plačali nižjo startnino. V letošnjem letu ta znaša 30 €, za prijavo prek SVIZ pa je po sklepu predsedstva OO obvezno tudi zavarovanje rizika odpovedi v višini 5 €. GO SVIZ Slovenije bo prispeval 10 € za udeleženca maratona, OO Ljubljane in okolice 10 €, zavod oz. udeleženec sam pa 15€ za startnino in zavarovanje rizika odpovedi.

 

 

Prijavnino v višini 15,00 € se poravna na OO Ljubljane in okolice št. TRR SI56 0201 4001 1670 616 (pod namen navedete PRIIMEK in IME tekača), najkasneje do 9. avgusta 2016.

Prijavljeni bodo samo tekmovalci, ki bodo ob prijavi poslali dokazilo o plačilu.

 

 RIZIKO ODPOVEDI: S plačilom rizika odpovedi si pridružujete pravico do vračila stroškov prijavnine v primeru odpovedi nastopa na maratonu. Riziko odpovedi znaša 5 EUR in ga plačate ob prijavi. Brez plačanega rizika odpovedi vračilo v nobenem primeru (tudi z zdravniškim potrdilom) ne bo mogoče.

 

 Vse podrobnosti o maratonu in prijavah si lahko ogledate na spletni strani http://www.ljubljanskimaraton.si.

 

 

Želimo vam uspešen zaključek pouka in prijeten dopust!

 

Avguština Zupančič,                                                                                     Magdalena Mustar Pečjak,

sekretarka OO                                                                                                 predsednica OO Ljubljane in okolice

 

O B V E S T I L A OBMOČNEGA ODBORA SVIZ LJUBLJANE IN OKOLICE – september 2015

Z novim šolskim letom pričenjamo tudi s sindikalnimi aktivnostmi na našem območnem odboru. V  jesenskih  mesecih načrtujemo naslednje sindikalne aktivnosti:

 

POSVET ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE Z BRANIMIRJEM ŠTRUKLJOM, GLAVNIM TAJNIKOM SVIZ Slovenije

Aktualne informacije na področju sindikalnega delovanja v vseh dejavnostih našega sindikata, kaj lahko pričakujemo na pogajanjih na področju plač za leti 2016 in 2017 ter druge novosti nam bo predstavil Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije. Na posvetu, ki bo predvidoma 7. oktobra 2015 v dvorani Centra za kulturo Španski borci, boste lahko postavili vprašanja in predloge članstva ter dobili pojasnila v zvezi s sindikalnim delovanjem na ravni zavoda, območja in sindikalnih konferenc.

 

RAZPIS SUBVENCIJ ZA PRIDOBITEV USTREZNE IZOBRAZBE V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/16

Razpis subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe, ki je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta za člane SVIZ, je objavljen v obvestilih GO SVIZ 24. junija 2015. Višina subvencije znaša 500 €. Prosimo vas, da člane SVIZ pravočasno obvestite o pogojih in rokih prijave na razpis, ki so dostopni na spletni strani www.sviz.si pod rubriko Predpisi. Pripravljeni obrazec Vloga za subvencioniranje izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije je v elektronski obliki (novost v letošnjem letu!) in ga je potrebno izpolniti ter skladno s Pravili o subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije natisniti in poslati na naslov sedeža sindikata (Oražnova ulica 3, p. p. 196, 1102 Ljubljana)  do 12. oktobra 2015. O vlogah bo odločala komisija, ki jo je imenoval GO SVIZ Slovenije. Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

navodila “Vloga za subvencijo”

 

RAZPIS ZA LETOVANJE V POČITNIŠKIH STANOVANJIH SVIZ

Razpis o letovanju med jesenskimi, božičnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami v šolskem letu 2015/2016. Prijave zbiramo do 21. septembra 2015. Obrazci z navodili so priloženi.

PRIJAVNICA

RAZDELILNIK enotedenski termini

NAVODILA uporabnikom počitniških stanovanj

 

ŠPORTNE AKTIVNOSTI

Že tradicionalno smo tudi letos organizirali skupinsko prijavo in sofinanciranje startnine za udeležbo naših članov na Ljubljanskem maratonu, ki bo 25. oktobra 2015. Do roka za skupinske prijave (6.8.2015) se je prijavilo in plačalo del startnine 318 članov SVIZ.

Člani OO se bomo udeležili tudi SVIZ-ovih športnih iger, ki bodo 3. oktobra v Mariboru. Pred prijave smo zbirali v juniju, izbor ekip in navijačev je že pripravljen, razen šahovske ekipe.

 

KULTURNI DOGODKI

Konec avgusta smo že tradicionalno obiskali operni predstavi na prostem v Veroni in ob Nežiderskem jezeru. Tokrat smo imeli srečo z vremenom in udeleženci so doživeli lep kulturni večer ter predlagali, da tudi v naslednjem letu nadaljujemo z obiskom predstav na prostem v tujini.

 

ZBIRANJE PODPISOV ZA PODPORO SPREMEMBI DEFINICIJE MINIMALNE PLAČE

V izrednih obvestilih GO SVIZ ste prejeli poziv za podporo spremembi definicije minimalne plače, ki ga skupno organizirajo vse sindikalne centrale. Podpisi se zbirajo pred upravnimi enotami in krajevnimi uradi od 1. septembra do predvidoma 8. septembra oz. dokler ne bo zbranih potrebnih 5000 podpisov. Tudi v Ljubljani ima naš sindikat stojnico pred upravno enoto v Tobačni. Prosimo, da v čimvečjem številu prispevate podpise v skladu z navodili, ki ste jih prejeli.

 

Prepričani smo, da poleg novic in obvestil na spletni strani GO SVIZ redno spremljate tudi obvestila na spletni strani OO SVIZ Ljubljane in okolice, ki bodo z mesecem septembrom spet pogostejša.

Načrtujemo pestro ponudbo aktivnosti ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev 5. oktobra, o katerih vas bomo pravočasno obvestili. Želimo vam uspešno novo šolsko leto.

O B V E S T I L A OBMOČNEGA ODBORA SVIZ LJUBLJANE IN OKOLICE – junij 2015

Seznanjamo vas s številnimi dogodki, ki smo jih pripravili za članice in člane sindikata na OO Ljubljane in okolice in bodo potekali v juniju, avgustu in prvih jesenskih mesecih.

Ogled opere NABUCCO in operete NOČ V BENETKAH

Tokrat vam ponujamo dve možnosti ogleda predstav na prostem, ki ju tradicionalno organiziramo med počitnicami konec avgusta. Ponujamo vam:

– v petek, 21. avgusta 2015, v MORBISCHU ogled operete NOČ V BENETKAH

Cena izleta v Morbisch ob Nežiderskem jezeru z ogledom operete NOČ V BENETKAH bo predvidoma 68 € v sektorju 9. Ogled bomo organizirali samo v primeru, da bo prijavljenih najmanj 40 udeležencev.

-prijavnica

– ponudba agencije

– v soboto, 29. avgusta 2015, v VERONI ogled opere NABUCCO

Cena izleta v Verono z ogledom opere NABUCCO bo predvidoma 69 € v sektorjih E in D. Ogled bomo organizirali samo v primeru, da bo prijavljenih najmanj 40 udeležencev.

– prijavnica

– ponudba agencije

O morebitni odpovedi zaradi premajhnega števila prijavljenih boste pravočasno obveščeni. Obe ponudbi agencije Alpetour prilagamo dopisu.

Območni odbor SVIZ Ljubljane in okolice v letošnjem letu prispeva za vsakega udeleženca/člana SVIZ – 20 €. Izpolnjeno prijavnico vrnite na OO SVIZ  Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana najkasneje do 29. junija 2015, kasnejših prijav ne bo mogoče upoštevati.

Prosimo za čimprejšnje prijave. Obvestilo o odhodu in plačilu boste prejeli pravočasno na naslov, ki ga boste navedli na prijavnici.

 

PRIJAVA ZA 8. SVIZOVE ŠPORTNE IGRE – 3. oktober 2015, Maribor

Pred svetovnim dnevom učiteljev (5. oktober) – bodo v soboto, 3. oktobra 2015, v Mariboru potekale 8. športne igre članov SVIZ Slovenije. Vse informacije in prijavnico za sodelovanje na športnih igrah ste prejeli v prejšnjih obvestilih, rok za prijavo tekmovalcev je 15. junij 2015. O izbranih tekmovalcih, ki nas bodo zastopali na športnih igrah, vas bomo pravočasno obvestili. Za udeležence bomo organizirali avtobusni prevoz iz Ljubljane. Do zapolnitve mest na avtobusu bodo za udeležbo mogoče tudi prijave navijačev.

 

POLI MARATON – 13. JUNIJ 2015 PTUJ

Tudi letos se bomo člani SVIZ skupinsko prijavili na POLI maraton. Razpis prilagamo obvestilom, objavljen pa je tudi na spletni strani . GO SVIZ prispeva za prijavljene člane 4 €, OO Ljubljane in okolice 4 €, prispevek člana pa je 4 € za startnino. Prijavnico do 9. 6. 2015 pošljite po elektronski pošti na oba naslova: anzelc.majda@gmail.com ter oo.ljubljana@sviz.si.

– prijavnica Poli maraton

 

20. LJUBLJANSKI MARATON 2015, 25. oktober 2015

PRIJAVA ZA ČLANE OO LJUBLJANE IN OKOLICE

Prijavnice z VSEMI zahtevanimi podatki za vsakega posameznega udeleženca in potrdilom o nakazilu prijavnine na OO pošljite najkasneje do 6. avgusta 2015, da se bomo lahko pravočasno prijavili kot skupina in tako plačali nižjo startnino.

Prijavnino v višini 15,00 € se poravna na OO Ljubljane in okolice št. TRR SI56 0201 4001 1670 616 (pod namen navedete PRIIMEK in IME tekača), najkasneje do 6. avgusta 2015.

Prijavljeni bodo samo tekmovalci, ki bodo ob prijavi poslali dokazilo o plačilu.

 Vse podrobnosti o maratonu in prijavah si lahko ogledate na spletni strani http://www.ljubljanskimaraton.si.

– prijavnica LM

PRIJAVA ZA ČLANE DRUGIH OO

Prijavite se pri predsedniku vašega OO.

 

PROTESTNI SHOD SINDIKATOV IN ZAINTERESIRANE JAVNOSTI PROTI PRIVATIZACIJI
11. JUNIJ 2015 OB 17.00 NA KONGRESNEM TRGU V LJUBLJANI.

vabilo Branimirja Štruklja, glavnega tajnika SVIZ Slovenije.

 

VABILO NA OMIZJE SPOLNO OBČUTLJIVA RABA JEZIKA

Pošiljamo tudi vabilo na brezplačno omizje “Spolno občutljiva raba jezika”, ki ga SVIZ 18. junija letos v okviru Odbora za enakost SVIZ Slovenije pripravlja za svoje članice in člane ter druge zainteresirane. Na omizju bo dr. Renata Šribar, predavateljica in raziskovalka na področju kulturne in socialne antropologije ter sociologije in tudi članica Komisije za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ob praktičnih zgledih ponazorila, kako se spol in spolna razlika nenehno konstruirata skozi slovnična pravila in njihovo rabo ter besedišče.

– prijavnica

 

Želimo vam uspešen zaključek pouka in prijeten dopust!

OBVESTILA Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice – MAJ 2015

 

1.      Ugodnosti za člane SVIZ OO Ljubljane in okolice

Članstvo v SVIZ prinaša članom tudi številne ugodnosti. Na seji predsedstva OO smo se odločili, da bomo ponudbo razširili in popestrili za člane našega območja. Da bi ugotovili, katere ugodnosti bi bile najbolj zanimive za članstvo, prosimo sindikalne zaupnike, da se v zavodih pogovorite o interesih in na podlagi zbranih podatkov do 20. maja 2015 izpolnite anketo.

2.      Svizove športne igre 2015

V prilogi vam pošiljamo obvestilo in prijavnico za 8. Svizove športne igre. Izpolnjeno prijavnico nam pošljite do 10. junija 2015 na naslov OO SVIZ Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana ali na oo.ljubljana@sviz.si .

3.      Ljubljanski maraton

Predsedstvo OO je sklenilo, da se tudi letos organizira skupinska prijava na Ljubljanski maraton. Prispevek OO za startnino bo 10 €, tudi IO GO SVIZ bomo predlagali sofinanciranje v enaki višini, tako bi za vsakega člana ostal prispevek 15€, ki ga bo potrebno poravnati ob prijavi. Tudi sindikat zavoda lahko prispeva določen znesek za svoje člane.

4.      Prosti termini za letovanja v Svizovih počitniških stanovanjih

Po razdelitvi terminov prijavljenih na razpis bo ostalo nekaj mest v počitniških stanovanjih še prostih, ki bodo objavljena na naši spletni strani od 11. maja 2015. Prijava na OO bo možna do 14. 5. 2015. Zainteresirane člane obvestite o tej možnosti. Po tem datumu bo možna prijava na proste termine pri upravljalcu počitniških stanovanj.

5.      Poročila o finančnem poslovanju sindikata v letu 2014

Do konca aprila nekateri sindikalni zaupniki še niste poslali nadzornemu odboru OO finančnega poročila za leto 2014. Prosimo, da to storite čimprej. Izjemoma lahko letos pošljete samo kopijo poročila za Ajpes, za leto 2015 pa bodo obvezna poročila na obrazcu, ki smo vam ga posredovali.

Lepo vas pozdravljamo in želimo veliko uspeha pri sindikalnem delu.