O B V E S T I L A OBMOČNEGA ODBORA SVIZ LJUBLJANE IN OKOLICE – september 2015

Z novim šolskim letom pričenjamo tudi s sindikalnimi aktivnostmi na našem območnem odboru. V  jesenskih  mesecih načrtujemo naslednje sindikalne aktivnosti:

 

POSVET ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE Z BRANIMIRJEM ŠTRUKLJOM, GLAVNIM TAJNIKOM SVIZ Slovenije

Aktualne informacije na področju sindikalnega delovanja v vseh dejavnostih našega sindikata, kaj lahko pričakujemo na pogajanjih na področju plač za leti 2016 in 2017 ter druge novosti nam bo predstavil Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije. Na posvetu, ki bo predvidoma 7. oktobra 2015 v dvorani Centra za kulturo Španski borci, boste lahko postavili vprašanja in predloge članstva ter dobili pojasnila v zvezi s sindikalnim delovanjem na ravni zavoda, območja in sindikalnih konferenc.

 

RAZPIS SUBVENCIJ ZA PRIDOBITEV USTREZNE IZOBRAZBE V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/16

Razpis subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe, ki je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta za člane SVIZ, je objavljen v obvestilih GO SVIZ 24. junija 2015. Višina subvencije znaša 500 €. Prosimo vas, da člane SVIZ pravočasno obvestite o pogojih in rokih prijave na razpis, ki so dostopni na spletni strani www.sviz.si pod rubriko Predpisi. Pripravljeni obrazec Vloga za subvencioniranje izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije je v elektronski obliki (novost v letošnjem letu!) in ga je potrebno izpolniti ter skladno s Pravili o subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije natisniti in poslati na naslov sedeža sindikata (Oražnova ulica 3, p. p. 196, 1102 Ljubljana)  do 12. oktobra 2015. O vlogah bo odločala komisija, ki jo je imenoval GO SVIZ Slovenije. Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

navodila “Vloga za subvencijo”

 

RAZPIS ZA LETOVANJE V POČITNIŠKIH STANOVANJIH SVIZ

Razpis o letovanju med jesenskimi, božičnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami v šolskem letu 2015/2016. Prijave zbiramo do 21. septembra 2015. Obrazci z navodili so priloženi.

PRIJAVNICA

RAZDELILNIK enotedenski termini

NAVODILA uporabnikom počitniških stanovanj

 

ŠPORTNE AKTIVNOSTI

Že tradicionalno smo tudi letos organizirali skupinsko prijavo in sofinanciranje startnine za udeležbo naših članov na Ljubljanskem maratonu, ki bo 25. oktobra 2015. Do roka za skupinske prijave (6.8.2015) se je prijavilo in plačalo del startnine 318 članov SVIZ.

Člani OO se bomo udeležili tudi SVIZ-ovih športnih iger, ki bodo 3. oktobra v Mariboru. Pred prijave smo zbirali v juniju, izbor ekip in navijačev je že pripravljen, razen šahovske ekipe.

 

KULTURNI DOGODKI

Konec avgusta smo že tradicionalno obiskali operni predstavi na prostem v Veroni in ob Nežiderskem jezeru. Tokrat smo imeli srečo z vremenom in udeleženci so doživeli lep kulturni večer ter predlagali, da tudi v naslednjem letu nadaljujemo z obiskom predstav na prostem v tujini.

 

ZBIRANJE PODPISOV ZA PODPORO SPREMEMBI DEFINICIJE MINIMALNE PLAČE

V izrednih obvestilih GO SVIZ ste prejeli poziv za podporo spremembi definicije minimalne plače, ki ga skupno organizirajo vse sindikalne centrale. Podpisi se zbirajo pred upravnimi enotami in krajevnimi uradi od 1. septembra do predvidoma 8. septembra oz. dokler ne bo zbranih potrebnih 5000 podpisov. Tudi v Ljubljani ima naš sindikat stojnico pred upravno enoto v Tobačni. Prosimo, da v čimvečjem številu prispevate podpise v skladu z navodili, ki ste jih prejeli.

 

Prepričani smo, da poleg novic in obvestil na spletni strani GO SVIZ redno spremljate tudi obvestila na spletni strani OO SVIZ Ljubljane in okolice, ki bodo z mesecem septembrom spet pogostejša.

Načrtujemo pestro ponudbo aktivnosti ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev 5. oktobra, o katerih vas bomo pravočasno obvestili. Želimo vam uspešno novo šolsko leto.