Organiziranost

ZBOR OBMOČNEGA ODBORA:

(Sestavljajo ga vsi sindikalni zaupniki zavodov)

PREDSEDNIK OO (od 1. julija 2018 dalje):

Rok VIRIANT-STOJANOVIĆ – OŠ MEDVODE, Medvode

SEKRETARKA OO (od 1. septembra 2018 dalje):

Magdalena MUSTAR PEČJAK

PREDSEDSTVO OO:

1. Viktor KLAMPFER GIMNAZIJA BEŽIGRAD, Ljubljana
2. Irena KNEZ OŠ VALENTINA VODNIKA, Ljubljana
3. Matjaž KOLAR VRTEC MEGEŠ, Mengeš
4. Marina KOPŠE SLOVENSKA FILHARMONIJA – ORKESTER, Ljubljana
5. Petra KORITNIK VRTEC JARŠE, Ljubljana
6. Gregor KOVAČIČ OŠ ŠKOFLJICA, Škofljica
7. Tomislav LASTRIČ OŠ dr. VITA KRAIGHERJA, Ljubljana
8. Marina LUKŠIČ HACIN ZRC SAZU, Ljubljana
9. Magdalena MUSTAR PEČJAK sekretarka SVIZ OO Ljubljane in okolice
10. Marjan ŠTUKELJ MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE, Ljubljana
11. Rok VIRIANT-STOJANOVIĆ OŠ MEDVODE, Medvode

SINDIKALNE KONFERENCE OO

  • SK OO osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih

Predsednik: Rok VIRIANT-STOJANOVIĆ, OŠ MEDVODE, Medvode

  • SK OO srednjih šol in dijaških domov

Predsednik: Viktor KLAMPFER, GIMNAZIJA BEŽIGRAD, Ljubljana

  • SK OO osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

Predsednik: Marjan ŠTUKELJ, MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE, Ljubljana

  • SK OO Predšolske vzgoje

Predsednica: Petra KORITNIK, VRTEC JARŠE, Ljubljana

  • SK OO Zavodov visokega šolstva in znanosti

Predsednica: Marina LUKŠIČ HACIN, ZRC SAZU, Ljubljana

  • SK OO Kulturnih organizacij

Predsednica: Marina KOPŠE, SLOVENSKA FILHARMONIJA – ORKESTER, Ljubljana

NADZORNI ODBOR OO:

1. Urška ČOROLI VRTEC TRNOVO, Ljubljana
2. Marja GERBEC OŠ TRZIN, Trzin
3. Matjaž JESENŠEK CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Ljubljana