Return to O Območnem odboru

Strokovna služba

                OO SVIZ Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, 1000 LJUBLJANA

                tel.: 01/ 256-34-97 (tajništvo)

01/ 256-34-98 (pravna služba)

                e-pošta: oo.ljubljana@sviz.si

Sekretarka:

                Magdalena Mustar Pečjak

                e-pošta: sekretar.ljubljana@sviz.si

                tel.: 01/ 620-72-80

 

Strokovni sodelavec za pravne zadeve:

                Janez Rešek, univ. dipl. pravnik

                e-pošta: sviz.resek@siol.net

                tel.: 01/ 256-34-98

Tajnica OO:

                Marjana Možina

                e-pošta: marjana.mozina@sviz.si

                tel.: 01/ 256-34-97