Tag: žepni šolski koledarji

OBVESTILA OO SVIZ Ljubljane in okolice – SEPTEMBER 2014

Z novim šolskim letom pričenjamo tudi s sindikalnimi aktivnostmi na našem območnem odboru. V jesenskih mesecih načrtujemo naslednje sindikalne aktivnosti:

Volilni zbori sindikalnih konferenc SVIZ Slovenije

Že konec avgusta in ves september so in bodo potekali volilni zbori sindikalnih konferenc. Sindikalni zaupniki iz našega OO so se že udeležili sindikalne konference predšolske vzgoje in sindikalne konference visokega šolstva in znanosti ter uspešno izvolili kandidate OO Ljubljane in okolice v predsedstva obeh sindikalnih konferenc. Prepričani smo, da si boste pravočasno zagotovili termin in se udeležili sindikalne konference vaše dejavnosti in sodelovali pri izvolitvi novega vodstva.

Razpis subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe v študijskem letu 2014/15

Razpis subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe, ki je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta za člane SVIZ, je objavljen v obvestilih GO SVIZ 19. junija 2014. Višina subvencije znaša 500,00 €. Prosimo vas, da člane SVIZ pravočasno obvestite o pogojih in rokih prijave na razpis, ki so dostopni na spletni strani www.sviz.si pod rubriko Predpisi. Izpolnjen obrazec Vlogo za subvencioniranje izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije skladno s Pravili o subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije, je treba s priloženimi dokazili poslati na naslov sedeža sindikata (Oražnova ulica 3, p. p. 196, 1102 Ljubljana) do 10. oktobra 2014. O vlogah bo odločala komisija, ki jo je imenoval GO SVIZ Slovenije.

Razpis za letovanje v počitniških stanovanjih SVIZ

Prosimo, da seznanite naše člane z razpisom o letovanju med jesenskimi, božičnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami v šolskem letu 2014/2015. Prijave zbiramo do 19. septembra 2014.

PRIJAVNICA

RAZPOLOŽLJIVI TERMINI

NAVODILA

Športne aktivnosti

Že tradicionalno smo tudi letos organizirali skupinsko prijavo in sofinanciranje startnine za udeležbo naših članov na Ljubljanskem maratonu, ki bo 26. oktobra 2014. Do roka za skupinske prijave (8.8.2014) se je prijavilo in plačalo del startnine 323 članov SVIZ.

Člani OO se bomo udeležili tudi SVIZ-ovih športnih iger, ki bodo 4. oktobra v Ravnah na Koroškem. Pred prijave smo zbirali v juniju, izbor ekip pa bomo določili na sestanku s predstavniki prijavljenih zavodov v začetku septembra.

Žepni šolski koledarji

Stenske koledarje za šolsko leto 2014/15 ste že prejeli iz GO SVIZ Slovenije.

Žepne šolske za novo šolsko leto boste sindikalni zaupniki prejeli na volilnih zborih sindikalnih konferencah SVIZ Slovenije, ki bodo potekale do konca tega meseca.

Sindikalni zaupniki za dejavnost predšolske vzgoje ter visokega šolstva in znanosti jih lahko prevzamete na sedežu Območnega odbora Ljubljane in okolice – Bobenčkova 14 (vsak delavnik med 8. in 16. uro).

Ažuriranje seznama / Dostop do evidence članstva v vašem zavodu

Sindikalne zaupnice in zaupniki lahko dostopate do seznama članov na svojih zavodih preko povezave https://ssl.voipex.si/zavodi/, kjer za uporabniško ime vpišete vaše ime in priimek (kot sta zapisana na članski izkaznici), za geslo pa svojo člansko številko.

Predlagamo vam, da seznam svojih članov pregledate in vse morebitne spremembe (upokojitve, nove vstope, izstope, zamenjave zaposlitve ali porodniške odsotnosti) javite Tanji Bukač po elektronski pošti tanja.bukac@sviz.si.

Obvestila na spletnih straneh območnega odbora (www.oo.ljubljana.sviz.si):

Prepričani smo, da poleg novic in obvestil na spletni strani GO SVIZ redno spremljate tudi obvestila na spletni strani OO SVIZ Ljubljane in okolice, ki bodo z mesecem septembrom spet pogostejša.

Načrtujemo pestro ponudbo aktivnosti ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev 5. oktobra, o katerih vas bomo pravočasno obvestili. Želimo vam uspešno novo šolsko leto.

Lep pozdrav!

Avguština Zupančič,                                                  Magdalena Mustar Pečjak,

sekretarka OO                                                             predsednica OO Ljubljane in okolice

Žepni ŠOLSKI KOLEDARJI 2013/14

Koledar2013_14Vse sindikalne zaupnice in zaupnike obveščamo, da je žepne šolske koledarčke 2013/14 za vse vaše člane možno prevzeti na našem sedežu – Bobenčkova 14, vsak delavnik med 8. in 16. uro.

 

Ostale dimenzije koledarjev (A2 in A3) boste s strani SVIZ Slovenije (Oražnova 3) prejeli na vaš naslov. Kot velja vedno doslej, lahko zaupnice in zaupniki na e-naslov Tanja.Bukac@sviz.si ali po telefonu na številko 01 244 09 00 po prejemu prve pošiljke koledarjev sporočijo, koliko morebitnih dodatnih izvodov koledarja bi še potrebovali (ne pozabite sporočiti količine in velikosti želenih dodatnih izvodov).

Šolski koledar 2013/2014 je objavljen tudi na spletni strani SVIZ SLovenije, in sicer v obliki .PDF in .JPG. S klikom na povezavi si koledar lahko snamete na svoj računalnik ter nato natisnete ipd..