LETOVANJE v počitniških stanovanjih SVIZ Slovenije v času ŠOLSKIH POČITNIC 2013/14

Po razpisu je ostalo na voljo še kar nekaj nezasedenih terminov v času zimskih in prvomajskih počitnic 2014.

Če ste zainteresirani za katerega izmed njih, vas prosimo, da POKLIČETE na OO SVIZ Ljubljane in okolice, tel.: 01/256-34-97 (ga. Marjana Možina).

Opise stanovanj in cene najema najdete na http://odpocij.si/.

odpocij.si

 

5. oktober – SVETOVNI DAN UČITELJEV

5. oktobra letos bomo pri nas in v svetu že devetnajsto leto zapored praznovali svetovni dan učiteljev. Letos ta obeležitev poteka pod geslom »(O)branimo kakovostno javno izobraževanje!«. Več: na www.sviz.si/sdu2013.

OO SVIZ Ljubljane in okolice bo v počastitev tega dne za svoje člane v vzgojno izobraževalnih in raziskovalnih zavodih ter zavodih v kulturi organiziral naslednje dogodke:

 • od 3.10.2013 do 20.10.2013: projekcija filma DUH LETA `45 (Kino Dvor), ob predložitvi članske izkaznice in osebnega dokumenta imajo člani OO Ljubljane in okolice možnost nakupa ene brezplačne vstopnice na blagajni Kina Dvor; Opis filma Duh leta ’45
 • 7.10.2013 od 13.00 do 16.00 ure: DAN ODPRTIH VRAT OO SVIZ Ljubljane in okolice (Bobenčkova 14), predhodne najave na obrazcu/prijavnici;
 • 5.10.2013: ŠPORTNE IGRE SVIZ, Ptuj (prijave so že zaključene, na avtobusu je še nekaj prostih mest za navijače – zainteresirani po telefonu pokličite v pisarno OO);
 • 9.11.2013 ob 20. uri in 10.11.2013 ob 18.00 uri: koncert PERPETUUM JAZZILE v areni Stožice v Ljubljani, prijave za naročilo vstopnic s popustom so bile zaključene 13. septembra 2013;
 • 10.10.2013 ob 18. urirecital JERCE MRZEL, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana – Ižanska c. 12 (za vse zainteresirane člane in za upokojene člane SVIZ OO Ljubljane in okolice – predhodne najave na obrazcu/prijavnici); reciatal odpovedan zaradi premajhnega števila prijav
 • 12.10.2013 ob 9.00 uri: pohod na DOBENO zbirališče na postajališču LPP Pri Rogovilcu v Črnučah; predhodne prijave na obrazcu/prijavnici;
 • 27.10.2013: skupinska udeležba članov SVIZ – tekačev na LJUBLJANSKEM MARATONU (prijave so bile zaključene 13.8.2013);

 

Sindikalne zaupnike v zavodih prosimo, da člane obvestite o ponudbi in jih povabite k udeležbi. Opozorite jih, da se bodo morali izkazati s člansko izkaznico SVIZ.

 

Zaradi lažje organizacije vseh dogodkov vas prosimo, da na naslov OO SVIZ Ljubljane in okolice na PRIJAVNICI sporočite predvideno število udeležencev najkasneje do srede, 2.10.2013. Prijave so obvezne za recital z Jerco Mrzel, za dan odprtih vrat in za pohod. Prednost bodo imeli tisti, ki bodo pohiteli s prijavami. Če bo do roka prijavljenih več interesentov, kot je prostih mest, se bomo skušali dogovorili za dodatni termin.

 

Prepričani smo, da boste sindikalni zaupniki tudi v svojih zavodih poskrbeli za počastitev svetovnega dneva učiteljev.

 

Vsem učiteljicam in učiteljem ter vzgojiteljicam in vzgojiteljem želimo lepo praznovanje.

 

OBVESTILA Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice – SEPTEMBER 2013

Z novim šolskim letom pričenjamo tudi s sindikalnimi aktivnostmi na našem območnem odboru. Seznanjamo vas s sindikalnimi aktivnostmi, ki jih načrtujemo v jesenskih mesecih:

 

Razpis subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe v študijskem letu 2012/13

Razpis subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe, ki je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta za člane SVIZ, je objavljen v obvestilih GO SVIZ 17. junija in 2. septembra 2013. Višina subvencije znaša 500 €.

Pogoji in roki prijave na razpis so dostopni na spletni strani www.sviz.si pod rubriko Predpisi. Izpolnjen obrazec »Vloga za subvencioniranje izobraževanja« skladno s Pravili o subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije je treba s priloženimi dokazili poslati na naslov sedeža SVIZ Slovenije (Oražnova ulica 3, p. p. 196, 1102 Ljubljana) do 10. oktobra 2013. O vlogah bo odločala komisija, ki jo je imenoval GO SVIZ Slovenije.

 

Razpis  za letovanje v počitniških stanovanjih SVIZ

Prijave na razpis o letovanju med jesenskimi, božičnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami v šolskem letu 2013/2014 zbiramo do 20. septembra 2013. 

Prijavnica 2013/14

Razdelilnik terminov

Navodila

 

Športne aktivnosti

Predsedstvo OO je v finančnem načrtu 2013 razporedilo tudi sredstva za sofinanciranje startnine za udeležbo naših članov na Ljubljanskem maratonu, ki bo 27. oktobra 2013. Do roka za skupinske prijave (15.8.2013) se je prijavilo in plačalo del startnine 207 članov SVIZ.

 

Člani OO se bomo udeležili tudi SVIZ-ovih športnih iger, ki bodo 5. oktobra na Ptuju. Pred prijave smo zbirali v juniju, izbor ekip pa bomo določili na sestanku s predstavniki prijavljenih zavodov – 11. septembra 2013.

 

Perpetuum Jazzille – plačilo in prevzem vstopnic za koncert 9. novembra 2013

Na podlagi prijav za koncert Perpetuum Jazzile, ki bo 9. novembra 2013 v Areni Stožice, vse sindikalne zaupnike prosimo, da nam SKUPNI ZNESEK za vstopnice, naročene za člane v zavodu, nakažete na naš transakcijski račun najkasneje 30. septembra 2013.

Podatki za nakazilo:

–        Prejemnik: SVIZ – Območni odbor Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, 1000 Ljubljana

–        IBAN (številka TRR) prejemnika: SI56 0201 4001 1670 616 (pri NLB)

–        BIC banke prejemnika: LJBASI2X

–        Koda namena: OTHR

–        Namen: vpiše se ime vašega zavoda + skupno številko naročenih vstopnic

–        Sklic (referenca): datum nakazila

Po prejemu plačila na naš TRR bodo sindikani zaupniki lahko vstopnice prevzeli na sedežu OO s potrdilom o plačilu.

Gotovinskega poslovanja pri nas nimamo, zato sindikalnim zaupnikom predlagamo, da zbrani denar prijavljenih zberete in ga v skupnem znesku nakažete na naš TRR.

 

Perpetuum Jazzille – dodatni termin za koncert 10. novembra 2013

Zaradi izredno velikega zanimanja so se pri KD Perpetuum Jazzile odločili, da njihov največji spektakel v areni Stožice izvedejo ponovno, in sicer dan kasneje, v nedeljo, 10. novembra ob 18. uri.

Za člane veljajo enake ugodnosti kot za 9. november, to pomeni, da ima član SVIZ-a možnost nakupa še največ treh dodatnih vstopnic za povezane osebe (partnerje, prijatelje) za koncert Perpetuum Jazzile. Dodatnega popusta v višini 5 € pa so deležni le člani SVIZ.

 

Tokrat so na voljo vstopnice rdeče in pa zelene tribune. Cena posamezne karte:

–        rdeča tribuna: 15 EUR člani (20 EUR nečlani)

–        zelena tribuna: 23 EUR člani (28,05 EUR nečlani)

Prijavnica za koncert Perpetuum Jazzile – 10. november 2013

 

Načrtujemo sklic Zbora OO SVIZ Ljubljane in okolice za 2. oktober 2013 ob 13.30 uri. Vabilo bomo sindikalnim zaupnikom poslali pravočasno.

 

S pestro ponudbo v okviru aktivnosti ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev 5. oktobra boste seznanjeni z naslednjimi obvestili.

 

Želimo vam uspešno novo šolsko leto!

Žepni ŠOLSKI KOLEDARJI 2013/14

Koledar2013_14Vse sindikalne zaupnice in zaupnike obveščamo, da je žepne šolske koledarčke 2013/14 za vse vaše člane možno prevzeti na našem sedežu – Bobenčkova 14, vsak delavnik med 8. in 16. uro.

 

Ostale dimenzije koledarjev (A2 in A3) boste s strani SVIZ Slovenije (Oražnova 3) prejeli na vaš naslov. Kot velja vedno doslej, lahko zaupnice in zaupniki na e-naslov Tanja.Bukac@sviz.si ali po telefonu na številko 01 244 09 00 po prejemu prve pošiljke koledarjev sporočijo, koliko morebitnih dodatnih izvodov koledarja bi še potrebovali (ne pozabite sporočiti količine in velikosti želenih dodatnih izvodov).

Šolski koledar 2013/2014 je objavljen tudi na spletni strani SVIZ SLovenije, in sicer v obliki .PDF in .JPG. S klikom na povezavi si koledar lahko snamete na svoj računalnik ter nato natisnete ipd..

OGLED OPERE – odpovedan!

Žal vas moramo obvestiti, da se je na ogled oper AIDA in LA BOHEME ter operete BERAČ ŠTUDENT prijavilo premalo udeležencev, zato letos v avgustu ogledov ne bomo organizirali.

Želimo vam prijetne počitnice.

PLAČILO in PREVZEM VSTOPNIC za koncert PERPETUUM JAZZILE – 9. november 2013

Vstopnice za koncert Perpetuum Jazzile 9. novembra 2013 ob 20. uri v ljubljanski areni Stožice ste že naročili, glede plačila in prevzema vstopnic pa velja naslednje:

V prihajajočih dneh boste na elektronski naslov, ki ste ga navedli na prijavnici (oz. po navadni pošti, v kolikor elektronskega naslova niste navedli) prejeli poimenski seznam udeležencev ter skupni znesek, ki ga je potrebno nakazati na naš transakcijski račun – SI56 0201 4001 1670 616 (pod namen navedete IME VAŠEGA SINDIKATA ZAVODA + število vstopnic). Gotovinskega poslovanja pri nas nimamo, zato vam predlagamo, da zbrani denar prijavljenih zberete in ga položite na TRR vašega sindikata zavoda, nato pa vse skupaj nakažete na TRR SVIZ OO Ljubljane in okolice. Po prejemu plačila na naš TRR boste lahko vstopnice prevzeli na sedežu OO s potrdilom o plačilu. O prevzemu se boste individualno dogovorili v tajništvu OO.

18. LJUBLJANSKI MARATON 2013 – 27. oktober 2013

Tudi v letošnjem letu so v finančnem načrtu 2013 OO SVIZ Ljubljane in okolice načrtovana sredstva za sofinanciranje startnine za udeležbo naših članov na Ljubljanskem maratonu, ki bo 27. oktobra 2013. Prijavnice z VSEMI zahtevanimi podatki za vsakega posameznega udeleženca pošljite najkasneje do 9. avgusta 2013, da se bomo lahko pravočasno prijavili kot skupina in tako plačali nižjo startnino, ki v letošnjem letu znaša 27 EUR. Tudi tokrat bo (predvidoma) GO SVIZ Slovenije prispeval 10,00 € za udeleženca maratona, OO Ljubljane in okolice 10,00 €, zavod oz. udeleženec sam pa 7,00 € za startnino.

 
 

Prijavnino v višini 7,00 € se poravna na OO Ljubljane in okolice št. TRR SI56 0201 4001 1670 616 (pod namen navedete PRIIMEK in IME tekača), najkasneje 9. avgusta 2013.

Do 30.9.2013 je vračilo prijavnine možno brez zdravniškega opravičila (zaračunajo se le administrativni stroški v višini 5 EUR), po tem datumu pa le z zdravniškim potrdilom, zato vas naprošamo, da nam v primeru bolezni, poškodbe oz. kateregakoli drugega razloga za neudeležbo to čim prej sporočite. V kolikor se maratona prijavljeni ne bo udeležil in nam tega tudi ne bo sporočil ter opravičljiv razlog dokazal z zdravniškim potrdilom, bo dolžan povrniti stroške prijavnine na naš transakcijski račun.

Vse podrobnosti o maratonu in prijavah si lahko ogledate na spletni strani http://www.ljubljanskimaraton.si.

PREDPRIJAVA ZA 6. SVIZOVE ŠPORTNE IGRE – 5. oktober 2013, Ptuj

Na svetovni dan učiteljev – v soboto, 5. oktobra 2013, bodo na Ptuju potekale 6. športne igre članov SVIZ Slovenije. Tekmovanje bo ekipno v desetih športnih panogah med območnimi odbori SVIZ. Sindikat zavoda lahko prijavi ekipo za eno ali več športnih panog, vendar se za posamezno športno panogo lahko prijavile le, če imate zadostno število tekmovalcev, ki so potrebni za sestavo ekipe. Ekipe lahko dopolnjujete tudi s člani SVIZ iz drugih zavodov. Enega tekmovalca lahko prijavite le za eno športno panogo. V primeru večjega števila prijav za posamezno športno panogo, bomo upoštevali vrstni red prijav. Upoštevali bomo le popolne prijave na priloženi prijavnici. Bodite pozorni na članstvo v SVIZ (št. sindikalne izkaznice). O izbranih ekipah, ki nas bodo zastopale na športnih igrah, vas bomo pravočasno obvestili.

Za udeležence bomo organizirali avtobusni prevoz iz Ljubljane na Ptuj.

Sindikat zavoda krije stroške prijave v višini 10,00 €, ostale stroške krije OO SVIZ Ljubljane in okolice oz. GO SVIZ Slovenije.

Do zapolnitve mest na avtobusu bodo za udeležbo mogoče tudi prijave navijačev.

Predprijave na obrazcu zbiramo do 27. junija 2013 na naslovu OO SVIZ Ljubljane in okolice.

 

Ogledi oper AIDA in LA BOHEME ter operete BERAČ ŠTUDENT – 24. avgust 2013, Verona, St. Margarethen, Morbisch ob Nežiderskem jezeru

Tokrat vam ponujamo tri možnosti ogleda predstav na prostem, ki jih tradicionalno organiziramo med počitnicami konec avgusta. Ponujamo vam:

– v soboto, 24. avgusta 2013, v VERONI ogled opere AIDA

Cena izleta v Verono z ogledom opere Aida bo predvidoma 65 € v sektorjih E in D. Ogled bomo organizirali samo v primeru, da bo prijavljenih najmanj 40 udeležencev.

v soboto, 24. avgusta 2013, v ST. MARGARETHNU ogled opere LA BOHEME

Cena izleta z ogledom opere La Boheme bo predvidoma 89 € v sektorju K5. Ogled bomo organizirali samo v primeru, da bo prijavljenih najmanj 40 udeležencev.

 – v soboto, 24. avgusta 2013, v MORBISCHU ogled operete BERAČ ŠTUDENT

Cena izleta v Morbisch ob Nežiderskem jezeru z ogledom operete Študent berač bo predvidoma 83 € v sektorju 8. Ogled bomo organizirali samo v primeru, da bo prijavljenih najmanj 40 udeležencev.

O morebitni odpovedi zaradi premajhnega števila prijavljenih boste pravočasno obveščeni.

Več o obeh operah in opeteri najdete v ponudbah agencije Alpetour (v priponkah spodaj).

Območni odbor SVIZ Ljubljane in okolice v letošnjem letu prispeva za vsakega udeleženca – člana SVIZ – 15,00 €. Priporočamo, da tudi sindikat zavoda za prijavljene člane prispeva določeno vsoto. Prijavijo se lahko tudi nečlani, vendar ti plačajo polno ceno. Na izlet lahko povabite tudi upokojence, ki so še včlanjeni v SVIZ. Zanje je prispevek OO Ljubljane in okolice 5,00 €.

Na podlagi prijav bo vsak sindikat zavoda od agencije dobil račun, ki ga boste poravnali neposredno pri agenciji. Ta bo v računu že upoštevala prispevek OO. Na podlagi poimenskih prijav in številk članskih izkaznic bo namreč OO SVIZ Ljubljane in okolice za člane sindikata nakazal prispevek neposredno agenciji. Denarja na račun OO torej ne nakazujte.

V priponkah spodaj najdete obrazce za prijavo. Izpolnjene vrnite na OO SVIZ  Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana najkasneje do 27. junija 2013, kasnejših prijav ne bo mogoče upoštevati.

Prosimo za čimprejšnje prijave. Obvestilo o odhodu in plačilu boste prejeli pravočasno na naslov, ki ga boste navedli na prijavnici.

OPOMNIK – Prijave za Poli maraton (do vključno 12.6.2013)

Prijavnice za udeležbo na Poli maratonu (15.6.2013 na Ptuju) v skupini SVIZ SLOVENIJE je potrebno poslati do vključno 12.6.2013, in sicer direktno na naslov OO SVIZ PTUJ – milan.kumer1@gmail.com.

Do 12. 6. 2013 je potrebno tudi izvesti plačilo startnine za nečlane in plačilo dela startnine za člane.

Cena:

 • za člane SVIZ OO Ljubljane in okolice: 4 €
 • za otroke do vključno 6 let starosti: brezplačno
 • za otroke članov (7 – 14 let): 6 €
 • za odrasle nečlane (otroci od 15. leta dalje se štejejo za odrasle): 12 €

Podatki za plačilo so:

Prejemnik: Kolesarski klub Perutnina Ptuj, Ob Dravi 9, 2250 Ptuj,
IBAN (TRR) prejemnika: SI56 0215 0001 3256 692 (pri NLB),
BIC banke prejemnika: LJBASI2X

Koda namena: OTHR

Namen plačila: vpiše se ime posameznika ali sindikata zavoda, ki plačuje.

Referenca (sklic): SI00 111