Poročilo kandidacijsko volilne komisije OO

V decembru 2014 je potekalo glasovanje sindikalnih zaupnikov o podaljšanju mandata sekretarke SVIZ OO Ljubljane in okolice Avguštine Zupančič do 31. 12. 2016.

Volilno pravico je imelo v času glasovanja 234 sindikalnih zaupnikov. V razpisanem roku je oddalo glasovnico 171 volilnih upravičencev.

Rezultati glasovanja so naslednji:

Za: 151            Proti: 14          Neveljavne glasovnice:  0      Prepozno prispele glasovnice : 6

Kandidacijsko-volilna komisija je na podlagi izidov glasovanja ugotovila, da je večina sindikalnih zaupnikov odločila, da se sekretarki Avguštini Zupančič podaljša mandat.

 

Barbara Klembas

predsednica kandidacijsko volilne komisije