Letovanje v počitniških stanovanjih SVIZ Slovenije v času POLETNIH POČITNIC 2018

Po razpisu je ostalo na voljo še kar nekaj nezasedenih terminov v času POLETNIH počitnic 2018.

Če ste zainteresirani za katerega izmed njih, vas prosimo, da najkasneje v torek – 15. maja 2018 (do 14. ure) POKLIČETE na OO SVIZ Ljubljane in okolice, tel.: 01/256-34-97 (ga. Marjana Možina).

Po tem datumu bodo termini na voljo le še pri upravitelju počitniških stanovanj oz. na spletni strani www.odpocij.si, kjer najdete tudi opise stanovanj in cene najema.

VOLILNA OPRAVILA SVIZ v letu 2018 – na ravni območja

Dne 31.5.2018 poteče mandat vsem sindikalnim zaupnikom, ki so bili izvoljeni v preteklih štirih letih. Mandat novih sindikalnih zaupnikov bo trajal od 1.6.2018 do 31.5.2022.

Potrebno bo izvoliti tudi druge organe SVIZ na ravni območnega odbora in na ravni SVIZ Slovenije, zato vse sindikalne zaupnike prosimo, da se NUJNO udeležite sestankov sindikalnih konferenc in zbora OO. Volilno pravico na zboru OO in sindikalne konference imajo namreč samo sindikalni zaupniki, ki so bili izvoljeni za novi mandat v skladu z navodili, ki ste jih prejeli z GO SVIZ Slovenije.

 

I.

Sindikalni zaupniki lahko na priloženih obrazcih sindikalni konferenci oz. zboru OO predlagajo kandidate za:

– predsednika sindikalne konference OO

Predlogu priložite soglasje kandidata. Kandidat se bo predstavil na zboru SK in predstavil svoj program dela za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Kandidat mora biti sindikalni zaupnik z našega območja ter iz dejavnosti sindikalne konference.

– podpredsednika sindikalne konference OO

Predlogu priložite soglasje kandidata. Kandidat mora biti sindikalni zaupnik z našega območja ter iz dejavnosti sindikalne konference.

– člana predsedstva OO

Predlogu priložite soglasje kandidata. Za člane predsedstva so po funkciji predlagani izvoljeni predsedniki sindikalnih konferenc OO, poleg tega lahko izmed članov vaše sindikalne konference OO predlagate še 3 kandidate OŠ in GŠ in 1 kandidata vrtci.

– predsednika OO

Predlogu priložite soglasje kandidata, kandidat za predsednika OO pa mora priložiti kandidaturi program dela za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Kandidat mora biti sindikalni zaupnik z našega območja.

-sekretarja OO

Predlogu priložite soglasje kandidata, kandidat za sekretarja OO pa mora priložiti kandidaturi program dela za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Kandidat mora imeti visoko ali višjo izobrazbo in najmanj 4 leta delovnih izkušenj na področju delovanja SVIZ ter izpolnjevati druge pogoje v skladu s splošnimi akti SVIZ-a.

– člane Nadzornega odbora OO

Predlogu priložite soglasje kandidatov. Kandidat se izvoli izmed članov SVIZ, ki niso hkrati člani drugih organov na ravni območja ali zavoda. Nadzorni odbor je tričlanski.

– delegate 10. kongresa SVIZ Slovenije

– člane Glavnega odbora SVIZ Slovenije

– člane Komisije za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ Slovenije

– člane Nadzornega odbora SVIZ Slovenije

 

Če imajo sindikalni zaupniki predloge kandidatov za omenjene funkcije, jih lahko podajo.

Predloge kandidatov za predsednika OO (izmed sindikalnih zaupnikov OO), sekretarja in člane nadzornega odbora OO (izmed članov SVIZ, ki niso hkrati člani drugih organov na ravni območja ali zavoda), lahko poleg sindikalnega zaupnika poda tudi sindikat zavoda. Predlogom je potrebno dodati soglasje kandidata.

 

II.

Predloge kandidatov in soglasja bo pregledala Kandidacijsko-volilna komisija OO in oblikovala listo kandidatov.

UPOŠTEVALA BO SAMO PREDLOGE, KI BODO PRISPELI NAJKASNEJE DO PETKA, 1. junija 2018 (ali bodo tega dne oddani na pošto oz. na ta dan osebno dostavljeni na sedež območnega odbora).

Naslov: Kandidacijsko – volilna komisija OO, OO SVIZ Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana

 

III.

Že s tem dopisom napovedujemo datume volilnih zborov, vabila z dnevnim redom pa bomo poslali po 31. maju, ko poteče rok za izvolitev sindikalnih zaupnikov.

Datumi volilnih zborov:

 1. četrtek, 7. junija 2018, ob 12.00 uri za sindikalne zaupnike zavodov, ki niso organizirani v sindikalno konferenco na ravni OO Ljubljane in okolice (kultura), sejna soba OO, Bobenčkova 14,
 2. četrtek, 7. junija 2018, ob 14.00 uri za sindikalne zaupnike zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, sejna soba OO, Bobenčkova 14,
 3. torek, 12. junija 2018, ob 13.00 uri za sindikalne zaupnike vrtcev, sejna soba GO SVIZ, Oražnova 3,
 4. torek, 12. junija 2018, ob 15.00 uri za sindikalne zaupnike srednjih šol in dijaških domov, sejna soba GO SVIZ, Oražnova 3,
 5. sredo, 13. junija 2018, ob 13.30 uri za sindikalne zaupnike osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, Austria trend hotel, Dunajska 154, Ljubljana,
 6. četrtek, 14. junija 2018 ob 13.00 uri za sindikalne zaupnike visokega šolstva in znanosti, sejna soba OO, Bobenčkova 14,
 7. torek, 19. junija 2018, ob 13.30 uri bo volilni zbor Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice, ki ga sestavljate VSI SINDIKALNI ZAUPNIKI, Austria trend hotel, Dunajska 154, Ljubljana.

 

Na zboru bomo izvolili organe OO Ljubljane in okolice:

 • predsednika OO
 • sekretarja OO
 • člane predsedstva OO
 • Nadzorni odbor OO
 • delegate za 10. kongres SVIZ Slovenije

 

Predlagali bomo kandidate za organe SVIZ Slovenije:

 • glavnega tajnika
 • predsednike, podpredsednike ter člane predsedstev sindikalnih konferenc na državni ravni

 

Določili bomo predstavnike za:

 • sekcijo administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev SVIZ Slovenije
 • sekcijo upokojenih članov SVIZ Slovenije
 • sekcijo svetovalnih delavcev
 • sekcijo šolskih knjižničarjev

 

Kandidate za predstavnike sekcij lahko podajo sindikalni zaupniki ali sindikati zavoda.

 

Prosimo, da v skladu z navodili GO SVIZ sindikalni zaupiki čimprej pošljete kopijo zapisnika o izvolitvi sindikalnega zaupnika na OO Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana, da bomo vsem izvoljenim zaupnikom lahko pravočasno poslali vabila za volilne seje sindikalnih konferenc in za zbor OO.

 

Sindikalni pozdrav!

Avguština Zupančič                                                                                                      Magdalena Mustar Pečjak

Sekretarka OO SVIZ Ljubljane in okolice                                                          Predsednica OO SVIZ Ljubljane in okolice

 

Prilogi:

Razpis: LETOVANJE v stanovanjih SVIZ Slovenije – POLETNE POČITNICE 2018

Območni odbor SVIZ Ljubljane in okolice ima v letošnjem letu na voljo 107 terminov (v 35-ih stanovanjih) v času poletnih počitnic 2018 (med 23. junijem in 1. septembrom 2018).

 

Prosimo, da upoštevate, da glede na število članov ter število stanovanj vsem željam nikakor ne bo mogoče ustreči, zato morebitno zavrnitev prošnje sprejmite z razumevanjem.

 

Vse PRIJAVE je potrebno poslati do 16. APRILA 2017, samo po redni pošti, na naš naslov:

SVIZ – OBMOČNI ODBOR LJUBLJANE IN OKOLICE

Bobenčkova 14

1000 Ljubljana

 

Prijav, ki bodo pomanjkljivo in napačno izpolnjene (upoštevajte razdelilnik enotedenskih terminov) ali oddane po roku, ne bomo upoštevali, kar pomeni, da nanje tudi ne bomo odgovarjali!

 

*PRIJAVNICA, poletje 2018

*TERMINI, poletje 2018

*navodila, poletje 2018

Pravilnik o najemu in opisi stanovanj so dostopni na spletnem naslovu: www.odpocij.si.

 

Prijave – 11. ŠPORTNE IGRE SVIZ (Velenje, 12. maj 2018)

V soboto, 12. maja 2018 bodo v Velenju 11. Svizove športne igre. Člani SVIZ iz vse Slovenije se bodo pomerili v desetih športnih disciplinah in v družabni igri organizatorja.

 

Vsi tisti, ki želite sodelovati na igrah, se prijavite pri sindikalnemu zaupniku vašega zavoda (rok za prijave: 5. april).

PRIJAVNICA

V prijavi ni potrebno prijaviti cele ekipe, lahko se prijavijo tudi posamezniki, ki bodo del ekipe našega OO.

Običajno se za nastop v posameznih disciplinah prijavi preveč kandidatov, zato bo komisija OO po prispelih prijavah sestavila ekipe tekmovalcev in določila rezerve.

O izboru bodo sindikalni zaupniki oz. kontaktna oseba pravočasno obveščeni. Organiziran bo tudi avtobusni prevoz iz Ljubljane.

 

V letošnjem letu je prispevek na vsakega prijavljenega na športne igre 5 €. Za prispevek na prijavljenega smo se odločili zaradi velikega števila odpovedi udeležbe v zadnjem trenutku ali neudeležbe brez obvestila.

S tem so povezani veliki stroški, saj mora OO za vsakega prijavljenega nakazati prispevek v višini 20 €, ki ga ob odpovedi ne dobimo vrnjenega.

Če je odpoved sporočena pravočasno (najkasneje 6. maja 2018), lahko poskrbimo za nadomestne udeležence, sicer pa ostanemo tudi brez popolnih ekip.

Podatke in rok za plačilo prispevka bodo vodnje ekip (sindikalni zaupniki) prejeli skupaj s končnim izborom tekmovalcev konec aprila.

4. veleslalom SVIZ – Golte, 27. januar 2018

V soboto 27. januarja 2018 so članice in člani SVIZ tekmovali na 4. Svizovem prvenstvu v veleslalomu na Golteh. Tekmovanja se je iz našega območja udeležilo več kot 80 tekmovalk in tekmovalcev ter njihovih zvestih navijačev. Pričakalo nas je sončno vreme in tako smo v idiličnem zimskem ambientu navijali za naše uspešne tekmovalce, med njimi so kar trije posegli po medaljah v svoji kategoriji. Tudi kot ekipa smo bili zelo uspešni, saj smo med območnimi odbori OO Ljubljane in okolice dosegli skupno drugo mesto, za OO Velenje in pred OO Koroške.

Čestitke našim tekmovalkam in tekmovalcem za uspešen nastop na prvenstvu, bučnim navijačicam pa zahvala za glasno podporo!

Čestitke in zahvala pa tudi organizatorjem iz OO Velenje, ki so nas toplo sprejeli in nam pripravili prijeten zimski dan na snegu!

VOŠČILO 2017

Čudeži obstajajo!

Le verjeti je treba vanje.

Naj bo leto 2018 polno čudežev za vse.

SVIZ – Območni odbor Ljubljane in okolice

5. OKTOBER – SVETOVNI DAN UČITELJEV

 

Tudi letos bo OO SVIZ Ljubljane in okolice v počastitev 5. oktobra – svetovnega dneva učiteljev, ki letos poteka pod geslom »Cenimo delo učiteljic in učiteljev, izboljšajmo njihov položaj!«, za člane sindikata v vzgojno izobraževalnih in raziskovalnih zavodih ter zavodih v kulturi organiziral naslednje dogodke:

 

(ob predložitvi članske izkaznice in osebnega dokumenta imajo člani OO Ljubljane in okolice pravico do ene brezplačne vstopnice na blagajni Kina Dvor);

 

 • v mesecu oktobru 2017: 50% popust za predstave SNG OPERA IN BALET Ljubljana

(popust se uveljavlja na blagajni ob predložitvi izpolnjenega obrazca, ki ga potrdi sindikalni zaupnik, članske izkaznice SVIZ in osebnega dokumenta);

 

(ob predložitvi obrazca, članske izkaznice in osebnega dokumenta);

 

 • 5. oktober 2017 ob 14.00 uri: razširjena seja GO SVIZ na Gospodarskem razstavišču z udeležbo sindikalnih zaupnikov in vsaj še dveh zainteresiranih članov sindikata zavodov iz OO Ljubljane in okolice ; vabilo so sindikalni zaupniki prejeli po navadni pošti s strani Glavnega odbora SVIZ Slovenije dne 22.9.2017

(prijave zbira sidnikalni zaupnik);

 

 • 6. oktober 2017 od 13.00 do 15.00 ure: DAN ODPRTIH VRAT OO SVIZ Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14 – vabljeni na klepet s člani predsedstva in zaposlenimi na OO

(prijave zbira sidnikalni zaupnik);

 

 • 29. oktober 2017: skupinska udeležba članov SVIZ – 239  tekačev na LJUBLJANSKEM MARATONU

(prijave so bile zaključene že 9.8.2017).

 

Vsem učiteljicam in učiteljem ter vzgojiteljicam in vzgojiteljem čestitamo za praznik.

ZBOR OO in POSVET SINDIKALNIH ZAUPNIKOV z glavnim tajnikom SVIZ Slovenije

ZBOR OO IN POSVET SINDIKALNIH ZAUPNIKOV Z GLAVNIM TAJNIKOM SVIZ SLOVENIJE

bo v četrtek, 21. septembra 2017 ob 13.30 uri v Ljubljani.

 

Predlagan DNEVNI RED:

 1. Potrditev dnevnega reda in zapisnika.
 2. Predstavitev aktualnega dogajanja in priprave na aktivnosti za izboljšanja plač strokovnih delavk in delavcev, izobraževalk in izobraževalcev v VIZ (Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije).
 3. Priprava na razširjeno sejo GO SVIZ Slovenije 5.oktobra na Gospodarskem razstavišču ob Svetovnem dnevu učiteljev 2017 (Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije).
 4. Razno.

 

Po zaključku Zbora se bosta sestali Sindikalni konferenci OŠ, GŠ in ZIO ter SŠ in DD, ki bosta obravnavali:

 1. Predstavitev sprememb v KP VIZ glede delovnega časa učiteljev (Jadranka Zupanc, strokovna sodelavka za pravne zadeve SVIZ Slovenije).

 

URADNE URE – Območni odbor Ljubljane in okolice

Obveščamo vas, da na sedežu Območnega odbora Ljubljane in okolice od 24. julija do 4. avgusta 2017 zaradi kolektivnega dopusta ne bo uradnih ur.

V nujnih primerih se obrnite na sedež SVIZ Slovenije, tel.: 01/244 09 00.

Ogled oper RIGOLETTO (St. Margarethen) in TOSCA (Verona) v avgustu

Na voljo sta dve možnosti ogleda predstav na prostem, ki ju tradicionalno organiziramo med počitnicami konec avgusta, in sicer:

– v soboto, 19. avgusta 2017, RIGOLETTO v Steinbruch St. Margarethen-u

Cena izleta z ogledom opere RIGOLETTO bo predvidoma 89 € za vstopnice v KAT 5. Ogled bomo organizirali samo v primeru, da bo prijavljenih najmanj 40 udeležencev.

– v petek, 25. avgusta 2017, TOSCA v Veroni in Vicenzi

Cena izleta v Vicenzo z ogledom opere TOSCA v Veroni bo predvidoma 69 € v sektorjih F in C. Ogled bomo organizirali samo v primeru, da bo prijavljenih najmanj 40 udeležencev.

O morebitni odpovedi zaradi premajhnega števila prijavljenih boste pravočasno obveščeni.

Območni odbor SVIZ Ljubljane in okolice v letošnjem letu prispeva za vsakega udeleženca/člana SVIZ – 20 €. Priporočamo, da se obrnete na sindikalnega zaupnika vašega zavoda, ki ima vse potrebne informacije glede prijave. Prijavijo se lahko tudi nečlani, vendar ti plačajo polno ceno. Izleta se lahko udeležijo tudi upokojenci, ki so še včlanjeni v SVIZ. Zanje je prispevek OO Ljubljane in okolice 5 €.

Izpolnjene obrazce za prijavo pošljejo sindikalni zaupniki na OO SVIZ  Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana najkasneje do 30. junija 2017, kasnejših prijav ne bomo upoštevali.