Tag: Poročilo kandidacijsko volilne komisije OO

POROČILO KANIDACIJSKO VOLILNE KOMISIJE OO SVIZ Ljubljane okolice

V decembru 2016 je potekalo glasovanje sindikalnih zaupnikov o podaljšanju mandata sekretarke SVIZ OO Ljubljane in okolice Avguštine Zupančič do zaključka mandatnega obdobja Predsedstva OO Ljubljane in okolice 2014 – 2018.

Volilno pravico je imelo v času glasovanja 233 sindikalnih zaupnikov. V razpisanem roku je oddalo glasovnico 176 volilnih upravičencev.

Rezultati glasovanja so naslednji:
ZA: 166
PROTI: 9
NEVELJAVNE GLASOVNICE: 1

Prepozno prispele glasovnice : 6 (do 27.12.2016)

 

Kandidacijsko-volilna komisija SVIZ OO Ljubljane in okolice je na podlagi izidov glasovanja ugotovila, da je sekretarki Avguštini Zupančič veljavno podaljšan mandat do leta 2018.

 

Barbara Klembas,

predsednica kandidacijsko volilne komisije

Poročilo kandidacijsko volilne komisije OO

V decembru 2014 je potekalo glasovanje sindikalnih zaupnikov o podaljšanju mandata sekretarke SVIZ OO Ljubljane in okolice Avguštine Zupančič do 31. 12. 2016.

Volilno pravico je imelo v času glasovanja 234 sindikalnih zaupnikov. V razpisanem roku je oddalo glasovnico 171 volilnih upravičencev.

Rezultati glasovanja so naslednji:

Za: 151            Proti: 14          Neveljavne glasovnice:  0      Prepozno prispele glasovnice : 6

Kandidacijsko-volilna komisija je na podlagi izidov glasovanja ugotovila, da je večina sindikalnih zaupnikov odločila, da se sekretarki Avguštini Zupančič podaljša mandat.

 

Barbara Klembas

predsednica kandidacijsko volilne komisije