SVIZ DINERS KARTICA za člane SVIZ

Kot smo najavili v zadnjih obvestilih, vas seznanjamo s posebno ponudbo Erste Card za člane SVIZ. V besedilu ponudbe (v priponki pod tekstom) je poudarjena/podčrtana beseda pristopnica. Ko posameznik klikne nanjo, se odpre pristopnica za pridobitev osebne kartice. Izpolnjeni pristopnici je treba priložiti kopijo osebnega dokumenta ter kopijo zadnjih treh plačilnih list in vse poslati na naslov Erste Card, d.o.o. .

 

Prednosti in ugodnosti za imetnike so navedene v ponudbi.

 

Za vsako novo kartico bo Erste Card nakazal Območnemu odboru SVIZ Ljubljane in okolice 4 €, ki jih bomo namensko uporabili za solidarnostne pomoči našim članicam in članom.

 

Ponudba Erste Card za člane SVIZ