ZBOR OO in POSVET SINDIKALNIH ZAUPNIKOV z glavnim tajnikom SVIZ Slovenije

ZBOR OO IN POSVET SINDIKALNIH ZAUPNIKOV Z GLAVNIM TAJNIKOM SVIZ SLOVENIJE

bo v četrtek, 21. septembra 2017 ob 13.30 uri v Ljubljani.

 

Predlagan DNEVNI RED:

  1. Potrditev dnevnega reda in zapisnika.
  2. Predstavitev aktualnega dogajanja in priprave na aktivnosti za izboljšanja plač strokovnih delavk in delavcev, izobraževalk in izobraževalcev v VIZ (Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije).
  3. Priprava na razširjeno sejo GO SVIZ Slovenije 5.oktobra na Gospodarskem razstavišču ob Svetovnem dnevu učiteljev 2017 (Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije).
  4. Razno.

 

Po zaključku Zbora se bosta sestali Sindikalni konferenci OŠ, GŠ in ZIO ter SŠ in DD, ki bosta obravnavali:

  1. Predstavitev sprememb v KP VIZ glede delovnega časa učiteljev (Jadranka Zupanc, strokovna sodelavka za pravne zadeve SVIZ Slovenije).