SUBVENCIJE ZA PRIDOBITEV USTREZNE IZOBRAZBE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17

index

Razpis subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe, ki je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta za člane SVIZ, je objavljen v obvestilih GO SVIZ 28. junija 2016. Višina subvencije znaša 500 €.

Pogoji in rok prijave na razpis so dostopni na spletni strani http://www.sviz.si/Predpisi_SVIZ_interni/index3.php (meni Predpisi/SVIZ-ovi predpisi). Pripravljeni obrazec Vloga za subvencioniranje izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije je v elektronski obliki in ga je potrebno izpolniti skladno z navodili iz objavljenega razpisa ter Pravili o subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije. Vlogo oddate preko spleta in jo natisnite ter skupaj s prilogami in dokazili pošljete na naslov sedeža sindikata (Oražnova ulica 3, p. p. 196, 1102 Ljubljana)  do 12. oktobra 2016.

O vlogah bo odločala komisija, ki jo je imenoval GO SVIZ Slovenije. Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.