Informacije

Finančna oz. solidarnostna pomoč

Vloga za dodelitev solidarnostne oz. finančne pomoči članu sindikata   ——————————————————————————————————————————————————-   Glavni odbor SVIZ Slovenije je v skladu z 8., 13. in 17. členom Statuta SVIZ Slovenije na 33. seji dne 12. 10. 2010 sprejel Pravilnik o solidarnostnih in finančnih pomočeh Glavni odbor SVIZ Slovenije je na 8. seji dne 15. 11. 2011 sprejel …

View page »

Izredne solidarnostne pomoči ob elementarnih nesrečah

Vsebina je v pripravi.

View page »

Počitniška stanovanja

Za vse informacija v zvezi z letovanjem: v ČASU RAZPISANIH TERMINOV MED ŠOLSKIMI POČITNICAMI se obračajte na Območni odbor Ljubljane in okolice: Marjana Možina, tel.: 01/256-34-97 (od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro), za KORIŠČENJE VIKENDOV IZVEN ČASA ŠOLSKIH POČITNIC na spletni strani www.odpocij.si oziroma pri upravitelju počitniških stanovanj v lasti SVIZ Slovenije: …

View page »

Subvencije

SUBVENCIJE ZA PRIDOBITEV USTREZNE IZOBRAZBE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 Razpis subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe, ki je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta za člane SVIZ, je objavljen v obvestilih GO SVIZ 28. junija 2016. Višina subvencije znaša 500 €. Pogoji in rok prijave na razpis so dostopni na spletni strani http://www.sviz.si/Predpisi_SVIZ_interni/index3.php (meni Predpisi/SVIZ-ovi predpisi). …

View page »