Informacije

Finančna oz. solidarnostna pomoč

Vloga za dodelitev solidarnostne oz. finančne pomoči članu sindikata   ——————————————————————————————————————————————————-   Glavni odbor SVIZ Slovenije je na 23. seji dne 18. 3. 2014 v Rimskih Toplicah sprejel čistopis Pravilnika o solidarnostnih in finančnih pomočeh     PRAVILNIK O SOLIDARNOSTNIH IN FINANČNIH POMOČEH   člen Ta pravilnik določa način oblikovanja solidarnostnih in finančnih sredstev, vire sredstev …

Izredne solidarnostne pomoči ob elementarnih nesrečah

Vsebina je v pripravi.

Počitniška stanovanja

Za vse informacija v zvezi z letovanjem: v ČASU RAZPISANIH TERMINOV MED ŠOLSKIMI POČITNICAMI se obračajte na Območni odbor Ljubljane in okolice: Marjana Možina, tel.: 01/256-34-97 (od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro), za KORIŠČENJE VIKENDOV IZVEN ČASA ŠOLSKIH POČITNIC na spletni strani www.odpocij.si oziroma pri upravitelju počitniških stanovanj v lasti SVIZ Slovenije: …

Subvencije

SUBVENCIJE ZA PRIDOBITEV USTREZNE IZOBRAZBE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18   Pravila o subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije Navodila za oddajo vloge za subvencijo (2017/18) Povezava do obrazca Vloga za subvencijo (rok za oddajo vlog je 12. oktober 2017)   Vse potrebne podrobnosti so objavljene na spletni strani www.sviz.si, če …