Return to Informacije

Subvencije in štipendije

SUBVENCIJE ZA PRIDOBITEV USTREZNE IZOBRAZBE (SVIZ Slovenije)

Vse potrebne podrobnosti so objavljene na spletni strani www.sviz.si, če pa bi o omenjenih razpisih potrebovali še kakšno informacijo, se lahko obrnete na mag. Nino Štangl (e-pošta: nina.stangl@sviz.si, telefon: 01 244 09 06).

SUBVENCIJE ZA PRIDOBITEV USTREZNE IZOBRAZBE (OO Ljubljane in okolice)

OO Ljubljane in okolice je v svojem finančnem načrtu za letošnje leto predvideval nepovratna sredstva za članice in člane, ki bi želeli pridobiti ustrezno izobrazbo, in sicer za kandidate, ki so bili zavrnjeni na SVIZ Slovenije. Tudi v tem primeru je potrebno poslati na OO soglasje, da lahko vašo oddano dokumentacijo na SVIZ pregleda Predsedstvo OO ter določi morebitne prejemnike subvencij.

Prosilci, katerih vloga je bila zavrnjena na SVIZ Slovenije, lahko kandidirate še na OO.

Rok za oddajo soglasja na OO je 5. januar 2024.

ŠTIPENDIJE ZA OTROKE ČLANIC IN ČLANOV OO Ljubljane in okolice

Predsedstvo OO je sprejelo sklep, da se tudi na OO Ljubljane in okolice podeli štipendije za otroke članic in članov z našega OO. Možnost kandidiranja imajo vsi, ki so kandidirali za štipendijo SVIZ Slovenije, a so bile njihove vloge zavrnjene. V tem primeru je potrebno poslati na OO le soglasje, da lahko vašo oddano dokumentacijo na SVIZ prevzame imenovana komisija na OO, ki jo bo pregledala ter določila morebitne prejemnike štipendij.

PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU na OO Ljubljane in okolice

Prosilci, katerih vloga ni bila odobrena na SVIZ Slovenije, lahko kandidirate tudi na OO.

V letošnjem letu (2023/24) sta predvideni dve štipendiji za srednješolce in dve za študente.

Rok za oddajo soglasja na OO je 10. december 2023.

Tričlanska komisija v sestavi: Irena Knez, Tomislav Lastrič, Magdalena Mustar Pečjak.