Organiziranost

ZBOR OBMOČNEGA ODBORA:

(Sestavljajo ga vsi sindikalni zaupniki zavodov)

 

PREDSEDNIK OO (od 1. julija 2018 dalje):

Rok KRIŽAJ – OSNOVNA ŠOLA MEDVODE

 

SEKRETARKA OO (od 1. septembra 2018 dalje):

Magdalena MUSTAR PEČJAK – SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA, Ljubljana

 

PREDSEDSTVO OO:

1. Viktor KLAMPFER GIMNAZIJA BEŽIGRAD, Ljubljana
2. Irena KNEZ OŠ VALENTINA VODNIKA, Ljubljana
3. Matjaž KOLAR VRTEC MEGEŠ, Mengeš
4. Marina KOPŠE SLOVENSKA FILHARMONIJA – orkester, Ljubljana
5. Petra KORITNIK VRTEC JARŠE, Ljubljana
6. Gregor KOVAČIČ OŠ ŠKOFLJICA, Škofljica
7. Rok KRIŽAJ OŠ MEDVODE, Medvode
8. Irena LIPOVEC OŠ 8 TALCEV, Logatec
9. Marina LUKŠIČ HACIN ZRC SAZU, Ljubljana
10. Magdalena MUSTAR PEČJAK SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA, Ljubljana
11. Marjan ŠTUKELJ MD MALČI BELIČEVE, Ljubljana

 

SINDIKALNE KONFERENCE OO

  • SK OO osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih

Predsednik: Rok KRIŽAJ, OSNOVNA ŠOLA MEDVODE, Medvode

  • SK OO srednjih šol in dijaških domov

Predsednik: Viktor KLAMPFER, GIMNAZIJA BEŽIGRAD, Ljubljana

  • SK OO osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

Predsednik: Marjan ŠTUKELJ, MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE, Ljubljana

  • SK OO Predšolske vzgoje

Predsednica: Petra KORITNIK, VRTEC JARŠE, Ljubljana

  • SK OO Zavodov visokega šolstva in znanosti

Predsednica: Marina LUKŠIČ HACIN, ZRC SAZU, Ljubljana

  • SK OO Kulturnih organizacij

Predsednica: Marina KOPŠE, SLOVENSKA FILHARMONIJA – ORKESTER, Ljubljana

 

NADZORNI ODBOR OO:

1. Marja GERBEC OŠ TRZIN, Trzin
2. Matjaž JESENŠEK CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Ljubljana
3. Katarina ROMIH BRULC DIJAŠKI DOM TABOR, Ljubljana