Organiziranost

ZBOR OBMOČNEGA ODBORA:

(Sestavljajo ga vsi sindikalni zaupniki zavodov)

PREDSEDNIK OO (od 1. julija 2022 dalje):

Viktor KLAMPFER – GIMNAZIJA BEŽIGRAD, Ljubljana

PODPREDSEDNIK OO (od 1. avgusta 2022 dalje):

Sašo IVETIČ, OŠ LJUBO ŠERCER, Kočevje

SEKRETARKA OO (od 1. septembra 2018 dalje):

Magdalena MUSTAR PEČJAK

PREDSEDSTVO OO:

1. Mladen BUCIĆ KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET Ljubljana
2. Inge IVARTNIK OŠ JURIJA VEGE, Moravče
3. Sašo IVETIČ OŠ LJUBO ŠERCER, Kočevje; podpredsednik SVIZ OO Ljubljane in okolice
4. Viktor KLAMPFER GIMNAZIJA BEŽIGRAD, Ljubljana; predsednik SVIZ OO Ljubljane in okolice
5. Irena KNEZ OŠ VALENTINA VODNIKA, Ljubljana
6. Petra KORITNIK VRTEC JARŠE, Ljubljana
7. Tomislav LASTRIČ OŠ dr. VITA KRAIGHERJA, Ljubljana
8. Marina LUKŠIČ HACIN ZRC SAZU, Ljubljana
9. Magdalena MUSTAR PEČJAK sekretarka SVIZ OO Ljubljane in okolice
10. Matjaž ŠPAROVEC ZGODOVINSKI ARHIV, Ljubljana
11. Marjan ŠTUKELJ MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE, Ljubljana

SINDIKALNE KONFERENCE OO

  • SK OO osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih

Predsednica: Inge IVARTNIK, OŠ JURIJA VEGE, Moravče

  • SK OO srednjih, višjih šol in dijaških domov

Predsednik: Viktor KLAMPFER, GIIMNAZIJA BEŽIGRAD, Ljubljana

  • SK OO osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami

Predsednik: Marjan ŠTUKELJ, MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE, Ljubljana

  • SK OO predšolske vzgoje

Predsednica: Petra KORITNIK, VRTEC JARŠE, Ljubljana

  • SK OO zavodov visokega šolstva in znanosti

Predsednica: Marina LUKŠIČ HACIN, ZRC SAZU, Ljubljana

  • SK OO kulturnih organizacij

Predsednik: Matjaž ŠPAROVEC, ZGODOVINSKI ARHIV, Ljubljana

NADZORNI ODBOR OO:

1. Urška ČOROLI VRTEC TRNOVO, Ljubljana
2. Daša DŽEKIĆ HOLOŠEVIČ VRTEC JARŠE, Ljubljana
3. Nataša MAKAROVIČ VEGOVA, Ljubljana