O Območnem odboru

Predstavitev Območnega Odbora Ljubljane in okolice

Območni odbor Ljubljane in okolice je največji v SVIZ-u. Ustanovljen je bil prvi v Sloveniji in že v letu 1990 štel 3.400 članov.

Pomembno delo pri uveljavljanju takrat novega sindikata sta opravila sekretarka Zmaga OBŠTETAR in prvi predsedujoči v območnem odboru prof. Albert AVGUŠTINČIČ. Današnja moč in ugled sindikata delavcev v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi sta plod njegovih javno izraženih pozivov k včlanitvi v SVIZ z geslom: »Interese bomo lahko uveljavljali samo številčno močni.«

K skokovitemu porastu članstva so v letu 1991 in 1992 prispevale številne protestne akcije. Omenimo naj samo veliko protestno zborovanje na Trgu republike v Ljubljani, ki smo ga organizirali v podporo zahtevam za sklenitev kolektivne pogodbe in opozorilno stavko za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi (31.5.1995), ki so dokazale enotnost članstva in odlično organizacijo. Lahko rečemo, da je SVIZ Slovenije številne dosežke za izboljšanje plač, prejemkov, napredovanj v plačilne razrede, sodelovanje pri upravljanju zavodov ali pa varstvo pravic sindikalnih zaupnikov izbojeval z množično podporo našega članstva v Ljubljani. Seveda tu ne smemo pozabiti dela številnih sindikalnih zaupnikov, ki so se s svojim delom v sindikatu mnogokrat v preteklosti in sedaj izpostavili pritiskom vodstev šol ali zamerili oblastem, vendar brez njih organizacija sindikata ne bi mogla delovati. Čedalje bolj se kaže, da je sindikat v dejavnostih kot so vzgoja, izobraževanje, kultura, socialno varstvo in raziskovalna dejavnost nadvse potreben. Brez sindikata bi vlade, ministri, županstva, da ne omenjamo drugih, ki menijo, da morajo o tem odločati, krojili usodo teh dejavnosti v še večji meri po svojih ozkih političnih, dnevnih potrebah. Zato bo močan SVIZ potreben tudi v prihodnje. Ne delajmo si iluzij, da bo za resnične potrebe zaposlenih skrbela nekakšna od države plačana zbornica. In nikar ne verjemimo, da bodo vlade, v kakršnikoli sestavi že bodo, kar same od sebe zaznale vso mnogotero problematiko, s katero se dnevno srečujemo mi, ki smo v šolah, vrtcih, domovih, inštitutih, kulturi ali na univerzi največkrat več kot polno zaposleni.

Danes je v območni odbor Ljubljane in okolice vključenih približno 10.000 članov. Članstvu nudimo nepovratne solidarnostne pomoči, študijske subvencije, ugodnosti (razvidne v meniju “Ugodnosti”) in brezplačno pravno pomoč. Tu smo še posebej uspešni, saj so zavodi zaradi izgubljenih pravdnih postopkov našim članom morali izplačati več kot milijon EUR.

S privarčevanimi sredstvi iz preteklih let ter posojilom GO SVIZ smo v letu 2004 kupili lastne poslovne prostore, kjer se za vas trudimo in vas prijazno pričakujemo sekretarka, predsednik, strokovni sodelavec za pravne zadeve in tajnica OO.

Strokovna služba

                OO SVIZ Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, 1000 LJUBLJANA                 tel.: 01/ 256-34-97 (tajništvo) 01/ 256-34-98 (pravna služba)                 e-pošta: oo.ljubljana@sviz.si Sekretarka:                 Magdalena Mustar Pečjak                 e-pošta: sekretar.ljubljana@sviz.si                 tel.: 01/ 620-72-80   Strokovni sodelavec za pravne zadeve:                 Janez Rešek, univ. dipl. pravnik                 e-pošta: sviz.resek@siol.net                 tel.: 01/ 256-34-98 Tajnica OO: …

Predpisi OO

Poslovnik o delu zbora SVIZ območnega odbora Ljubljane in okolice Pravila o notranji organiziranosti in načinu delovanja SVIZ OO Ljubljane in okolice