Pravna pomoč

OO Ljubljane in okolice nudi v skladu s Pravilnikom o pravni pomoči in Statutom SVIZ Slovenije svojim članom pravno pomoč pri uveljavljanju pravic iz delovnega razmerja.

Pravna pomoč se nudi praviloma preko zaposlenega strokovnega sodelavca za pravne zadeve (Janez Rešek, univ. dipl. pravnik), v določenih primerih ali po potrebi pa tudi preko sekretarke OO (Magdalena Mustar Pečjak) oz. predsednika OO (Viktor Klampfer).

Nudenje pravne pomoči obsega ustno in pisno svetovanje, sestavljanje ugovorov in zahtevkov za varstvo pravic, ter po potrebi neposrednega zastopanja pred organi delodajalca, sodišči in drugimi organi.

Priporočljivo je, da nas za odgovore na vaša vprašanja najprej pokličete na telefonsko številko 01/ 256-34-98, saj je v dopisih težko zajeti vse pomembne okoliščine posameznega primera. Pisna vprašanja naslovite na elektronski naslov sviz.resek@siol.net, v primeru pošiljanja vprašanj po klasični pošti pa na sedež območnega odbora. V vseh primerih je potrebno navesti številko vaše članske izkaznice.

Uradne ure: od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.

Pravilnik o pravni pomoči