Pregled sestankov sindikalnih konferenc Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice

V januarju bodo potekali sestanki območnih sindikalnih konferenc, kjer bodo sindikalni zaupniki seznanjeni z aktualnim dogajanjem, predstavili pa bodo tudi problematiko, s katero se ukvarjajo na posameznih zavodih.

kdo kdaj kje
SK OŠ in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami 20. 1. 2015 ob 13.30 Sejna soba na Bobenčkovi 14
SK srednjih šol in dijaških domov 22. 1. 2015 ob 13.30 Sejna dvorana na Oražnovi 3
SK predšolske vzgoje 27. 1. 2015 ob 13.30 Sejna dvorana na Oražnovi 3
SK osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih Seminar v okviru izobraževanja sindikalnih zaupnikov
Sestanek za ustanovitev SK visokega šolstva in znanosti 29. 1. 2015 ob 13.30 Sejna dvorana na Oražnovi 3

 

 

Tajništvo SVIZ OO Ljubljane