Ogledi oper AIDA in LA BOHEME ter operete BERAČ ŠTUDENT – 24. avgust 2013, Verona, St. Margarethen, Morbisch ob Nežiderskem jezeru

Tokrat vam ponujamo tri možnosti ogleda predstav na prostem, ki jih tradicionalno organiziramo med počitnicami konec avgusta. Ponujamo vam:

– v soboto, 24. avgusta 2013, v VERONI ogled opere AIDA

Cena izleta v Verono z ogledom opere Aida bo predvidoma 65 € v sektorjih E in D. Ogled bomo organizirali samo v primeru, da bo prijavljenih najmanj 40 udeležencev.

v soboto, 24. avgusta 2013, v ST. MARGARETHNU ogled opere LA BOHEME

Cena izleta z ogledom opere La Boheme bo predvidoma 89 € v sektorju K5. Ogled bomo organizirali samo v primeru, da bo prijavljenih najmanj 40 udeležencev.

 – v soboto, 24. avgusta 2013, v MORBISCHU ogled operete BERAČ ŠTUDENT

Cena izleta v Morbisch ob Nežiderskem jezeru z ogledom operete Študent berač bo predvidoma 83 € v sektorju 8. Ogled bomo organizirali samo v primeru, da bo prijavljenih najmanj 40 udeležencev.

O morebitni odpovedi zaradi premajhnega števila prijavljenih boste pravočasno obveščeni.

Več o obeh operah in opeteri najdete v ponudbah agencije Alpetour (v priponkah spodaj).

Območni odbor SVIZ Ljubljane in okolice v letošnjem letu prispeva za vsakega udeleženca – člana SVIZ – 15,00 €. Priporočamo, da tudi sindikat zavoda za prijavljene člane prispeva določeno vsoto. Prijavijo se lahko tudi nečlani, vendar ti plačajo polno ceno. Na izlet lahko povabite tudi upokojence, ki so še včlanjeni v SVIZ. Zanje je prispevek OO Ljubljane in okolice 5,00 €.

Na podlagi prijav bo vsak sindikat zavoda od agencije dobil račun, ki ga boste poravnali neposredno pri agenciji. Ta bo v računu že upoštevala prispevek OO. Na podlagi poimenskih prijav in številk članskih izkaznic bo namreč OO SVIZ Ljubljane in okolice za člane sindikata nakazal prispevek neposredno agenciji. Denarja na račun OO torej ne nakazujte.

V priponkah spodaj najdete obrazce za prijavo. Izpolnjene vrnite na OO SVIZ  Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana najkasneje do 27. junija 2013, kasnejših prijav ne bo mogoče upoštevati.

Prosimo za čimprejšnje prijave. Obvestilo o odhodu in plačilu boste prejeli pravočasno na naslov, ki ga boste navedli na prijavnici.