Seminar za sindikalne zaupnike v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih

Termin seminarja: 13. in 14. maj 2013 v Portorožu.

Seminar organizira Tajništvo SVIZ – vabilo in prijavnica

Prijave do 8. maja 2013 na SVIZ Slovenije.

Organiziran skupinski prevoz za zaupnice in zaupnike SVIZ OO Ljubljane in okolice – prijavnica za prevoz.
Izpolnjeno prijavnico za avtobusni prevoz pošljite najpozneje do srede, 8. maja 2013, na OO SVIZ Ljubljane in okolice.