OBVESTILO KANDIDACIJSKE VOLILNE KOMISIJE SVIZ OO LJUBLJANE IN OKOLICE

Kandidacijsko volilna komiskja je na podlagi zapisnika sestanka ustanovnega zbora 7. maja 2015, na katerem je imelo od 14 prisotnih 10 (deset) sindikalnih zaupnikov volilno pravico, ugotovila, da je:

  1.  glasovalo ZA sklep o ustanovitvi SK zavodov visokega šolstva in znanosti OO Ljubljane in okolice vseh 10 soglasno. Skupaj z izidom glasovanja po e-pošti je torej ZA ustanovitev SK zavodov VIS Z OO glasovalo 14 (štirinajst) od 20 sindikalnih zaupnikov, ki imajo volilno pravico.
  2. glasovalo ZA sklep o izvolitvi Muharema Husića za predsednika SK 10 prisotnih na zboru in 3 (tri) volilci po e-pošti, skupaj 13 (trinajst) in eden PROTI.
  3. glasovalo ZA sklep o izvolitvi Marine Lukšič Hacin za podpredsednico SK 10 prisotnih na zboru in 4 (štirje) po e-pošti, skupaj 14 (štirinajst).