Marjana Možina

Author's posts

Obvestilo o spremembi uveljavljanja ugodnosti v Cankarjevem domu

Obveščamo vas, da smo v letošnji sezoni spremenili pogoje za uveljavitev popusta za prireditve v Cankarjevem domu. Popust na podlagi obrazca je mogoče uveljaviti  v primeru, da je cena vstopnice več kot 20,00 €. To pomeni, da  ne bo mogoče uveljavljati popusta za ogled produkcij v okviru filmskega festivala LIFFe in podobnih prireditev, katerih vstopnina je nižja od višine našega popusta.

Prosimo za razumevanje, da ne bo prišlo do nepotrebnih sporov na blagajni CD zaradi neobveščenosti. Sklep je sprejelo Predsedstvo OO na seji 3. septembra 2015.

 

O B V E S T I L A OBMOČNEGA ODBORA SVIZ LJUBLJANE IN OKOLICE – september 2015

Z novim šolskim letom pričenjamo tudi s sindikalnimi aktivnostmi na našem območnem odboru. V  jesenskih  mesecih načrtujemo naslednje sindikalne aktivnosti:

 

POSVET ZA SINDIKALNE ZAUPNIKE Z BRANIMIRJEM ŠTRUKLJOM, GLAVNIM TAJNIKOM SVIZ Slovenije

Aktualne informacije na področju sindikalnega delovanja v vseh dejavnostih našega sindikata, kaj lahko pričakujemo na pogajanjih na področju plač za leti 2016 in 2017 ter druge novosti nam bo predstavil Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ Slovenije. Na posvetu, ki bo predvidoma 7. oktobra 2015 v dvorani Centra za kulturo Španski borci, boste lahko postavili vprašanja in predloge članstva ter dobili pojasnila v zvezi s sindikalnim delovanjem na ravni zavoda, območja in sindikalnih konferenc.

 

RAZPIS SUBVENCIJ ZA PRIDOBITEV USTREZNE IZOBRAZBE V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/16

Razpis subvencij za pridobitev ustrezne izobrazbe, ki je hkrati pogoj za ohranitev delovnega mesta za člane SVIZ, je objavljen v obvestilih GO SVIZ 24. junija 2015. Višina subvencije znaša 500 €. Prosimo vas, da člane SVIZ pravočasno obvestite o pogojih in rokih prijave na razpis, ki so dostopni na spletni strani www.sviz.si pod rubriko Predpisi. Pripravljeni obrazec Vloga za subvencioniranje izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije je v elektronski obliki (novost v letošnjem letu!) in ga je potrebno izpolniti ter skladno s Pravili o subvencioniranju izobraževanja za pridobitev ustrezne izobrazbe članicam in članom SVIZ Slovenije natisniti in poslati na naslov sedeža sindikata (Oražnova ulica 3, p. p. 196, 1102 Ljubljana)  do 12. oktobra 2015. O vlogah bo odločala komisija, ki jo je imenoval GO SVIZ Slovenije. Nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala.

navodila “Vloga za subvencijo”

 

RAZPIS ZA LETOVANJE V POČITNIŠKIH STANOVANJIH SVIZ

Razpis o letovanju med jesenskimi, božičnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami v šolskem letu 2015/2016. Prijave zbiramo do 21. septembra 2015. Obrazci z navodili so priloženi.

PRIJAVNICA

RAZDELILNIK enotedenski termini

NAVODILA uporabnikom počitniških stanovanj

 

ŠPORTNE AKTIVNOSTI

Že tradicionalno smo tudi letos organizirali skupinsko prijavo in sofinanciranje startnine za udeležbo naših članov na Ljubljanskem maratonu, ki bo 25. oktobra 2015. Do roka za skupinske prijave (6.8.2015) se je prijavilo in plačalo del startnine 318 članov SVIZ.

Člani OO se bomo udeležili tudi SVIZ-ovih športnih iger, ki bodo 3. oktobra v Mariboru. Pred prijave smo zbirali v juniju, izbor ekip in navijačev je že pripravljen, razen šahovske ekipe.

 

KULTURNI DOGODKI

Konec avgusta smo že tradicionalno obiskali operni predstavi na prostem v Veroni in ob Nežiderskem jezeru. Tokrat smo imeli srečo z vremenom in udeleženci so doživeli lep kulturni večer ter predlagali, da tudi v naslednjem letu nadaljujemo z obiskom predstav na prostem v tujini.

 

ZBIRANJE PODPISOV ZA PODPORO SPREMEMBI DEFINICIJE MINIMALNE PLAČE

V izrednih obvestilih GO SVIZ ste prejeli poziv za podporo spremembi definicije minimalne plače, ki ga skupno organizirajo vse sindikalne centrale. Podpisi se zbirajo pred upravnimi enotami in krajevnimi uradi od 1. septembra do predvidoma 8. septembra oz. dokler ne bo zbranih potrebnih 5000 podpisov. Tudi v Ljubljani ima naš sindikat stojnico pred upravno enoto v Tobačni. Prosimo, da v čimvečjem številu prispevate podpise v skladu z navodili, ki ste jih prejeli.

 

Prepričani smo, da poleg novic in obvestil na spletni strani GO SVIZ redno spremljate tudi obvestila na spletni strani OO SVIZ Ljubljane in okolice, ki bodo z mesecem septembrom spet pogostejša.

Načrtujemo pestro ponudbo aktivnosti ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev 5. oktobra, o katerih vas bomo pravočasno obvestili. Želimo vam uspešno novo šolsko leto.

Opera NABUCCO (Verona), 29. avgust 2015

Obveščamo vse, ki ste se prijavili na ogled opere, da je odhod v soboto, 29.8.2015 s parkirišča v Tivoliju ob 10h, kot ste bili obveščeni ob prijavi.

Želimo vam prjeten kulturni dogodek.

Opereta NOČ V BENETKAH (Morbisch), 21. avgust 2015

Obveščamo vse, ki ste se prijavili na ogled operete, da je odhod v petek, 21.8.2015 s parkirišča v Tivoliju ob 8h, kot ste bili obveščeni ob prijavi.

Želimo vam prjeten kulturni dogodek.

OBVESTILO KANDIDACIJSKE VOLILNE KOMISIJE SVIZ OO LJUBLJANE IN OKOLICE

Kandidacijsko volilna komiskja je na podlagi zapisnika sestanka ustanovnega zbora 7. maja 2015, na katerem je imelo od 14 prisotnih 10 (deset) sindikalnih zaupnikov volilno pravico, ugotovila, da je:

  1.  glasovalo ZA sklep o ustanovitvi SK zavodov visokega šolstva in znanosti OO Ljubljane in okolice vseh 10 soglasno. Skupaj z izidom glasovanja po e-pošti je torej ZA ustanovitev SK zavodov VIS Z OO glasovalo 14 (štirinajst) od 20 sindikalnih zaupnikov, ki imajo volilno pravico.
  2. glasovalo ZA sklep o izvolitvi Muharema Husića za predsednika SK 10 prisotnih na zboru in 3 (tri) volilci po e-pošti, skupaj 13 (trinajst) in eden PROTI.
  3. glasovalo ZA sklep o izvolitvi Marine Lukšič Hacin za podpredsednico SK 10 prisotnih na zboru in 4 (štirje) po e-pošti, skupaj 14 (štirinajst).

O B V E S T I L A OBMOČNEGA ODBORA SVIZ LJUBLJANE IN OKOLICE – junij 2015

Seznanjamo vas s številnimi dogodki, ki smo jih pripravili za članice in člane sindikata na OO Ljubljane in okolice in bodo potekali v juniju, avgustu in prvih jesenskih mesecih.

Ogled opere NABUCCO in operete NOČ V BENETKAH

Tokrat vam ponujamo dve možnosti ogleda predstav na prostem, ki ju tradicionalno organiziramo med počitnicami konec avgusta. Ponujamo vam:

– v petek, 21. avgusta 2015, v MORBISCHU ogled operete NOČ V BENETKAH

Cena izleta v Morbisch ob Nežiderskem jezeru z ogledom operete NOČ V BENETKAH bo predvidoma 68 € v sektorju 9. Ogled bomo organizirali samo v primeru, da bo prijavljenih najmanj 40 udeležencev.

-prijavnica

– ponudba agencije

– v soboto, 29. avgusta 2015, v VERONI ogled opere NABUCCO

Cena izleta v Verono z ogledom opere NABUCCO bo predvidoma 69 € v sektorjih E in D. Ogled bomo organizirali samo v primeru, da bo prijavljenih najmanj 40 udeležencev.

– prijavnica

– ponudba agencije

O morebitni odpovedi zaradi premajhnega števila prijavljenih boste pravočasno obveščeni. Obe ponudbi agencije Alpetour prilagamo dopisu.

Območni odbor SVIZ Ljubljane in okolice v letošnjem letu prispeva za vsakega udeleženca/člana SVIZ – 20 €. Izpolnjeno prijavnico vrnite na OO SVIZ  Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana najkasneje do 29. junija 2015, kasnejših prijav ne bo mogoče upoštevati.

Prosimo za čimprejšnje prijave. Obvestilo o odhodu in plačilu boste prejeli pravočasno na naslov, ki ga boste navedli na prijavnici.

 

PRIJAVA ZA 8. SVIZOVE ŠPORTNE IGRE – 3. oktober 2015, Maribor

Pred svetovnim dnevom učiteljev (5. oktober) – bodo v soboto, 3. oktobra 2015, v Mariboru potekale 8. športne igre članov SVIZ Slovenije. Vse informacije in prijavnico za sodelovanje na športnih igrah ste prejeli v prejšnjih obvestilih, rok za prijavo tekmovalcev je 15. junij 2015. O izbranih tekmovalcih, ki nas bodo zastopali na športnih igrah, vas bomo pravočasno obvestili. Za udeležence bomo organizirali avtobusni prevoz iz Ljubljane. Do zapolnitve mest na avtobusu bodo za udeležbo mogoče tudi prijave navijačev.

 

POLI MARATON – 13. JUNIJ 2015 PTUJ

Tudi letos se bomo člani SVIZ skupinsko prijavili na POLI maraton. Razpis prilagamo obvestilom, objavljen pa je tudi na spletni strani . GO SVIZ prispeva za prijavljene člane 4 €, OO Ljubljane in okolice 4 €, prispevek člana pa je 4 € za startnino. Prijavnico do 9. 6. 2015 pošljite po elektronski pošti na oba naslova: anzelc.majda@gmail.com ter oo.ljubljana@sviz.si.

– prijavnica Poli maraton

 

20. LJUBLJANSKI MARATON 2015, 25. oktober 2015

PRIJAVA ZA ČLANE OO LJUBLJANE IN OKOLICE

Prijavnice z VSEMI zahtevanimi podatki za vsakega posameznega udeleženca in potrdilom o nakazilu prijavnine na OO pošljite najkasneje do 6. avgusta 2015, da se bomo lahko pravočasno prijavili kot skupina in tako plačali nižjo startnino.

Prijavnino v višini 15,00 € se poravna na OO Ljubljane in okolice št. TRR SI56 0201 4001 1670 616 (pod namen navedete PRIIMEK in IME tekača), najkasneje do 6. avgusta 2015.

Prijavljeni bodo samo tekmovalci, ki bodo ob prijavi poslali dokazilo o plačilu.

 Vse podrobnosti o maratonu in prijavah si lahko ogledate na spletni strani http://www.ljubljanskimaraton.si.

– prijavnica LM

PRIJAVA ZA ČLANE DRUGIH OO

Prijavite se pri predsedniku vašega OO.

 

PROTESTNI SHOD SINDIKATOV IN ZAINTERESIRANE JAVNOSTI PROTI PRIVATIZACIJI
11. JUNIJ 2015 OB 17.00 NA KONGRESNEM TRGU V LJUBLJANI.

vabilo Branimirja Štruklja, glavnega tajnika SVIZ Slovenije.

 

VABILO NA OMIZJE SPOLNO OBČUTLJIVA RABA JEZIKA

Pošiljamo tudi vabilo na brezplačno omizje “Spolno občutljiva raba jezika”, ki ga SVIZ 18. junija letos v okviru Odbora za enakost SVIZ Slovenije pripravlja za svoje članice in člane ter druge zainteresirane. Na omizju bo dr. Renata Šribar, predavateljica in raziskovalka na področju kulturne in socialne antropologije ter sociologije in tudi članica Komisije za ženske v znanosti pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ob praktičnih zgledih ponazorila, kako se spol in spolna razlika nenehno konstruirata skozi slovnična pravila in njihovo rabo ter besedišče.

– prijavnica

 

Želimo vam uspešen zaključek pouka in prijeten dopust!

LETOVANJE v počitniških stanovanjih SVIZ Slovenije v času POLETNIH POČITNIC 2015

morjePo razpisu je ostalo na voljo še nekaj nezasedenih terminov.

V kolikor ste zainteresirani za katerega izmed njih, vas prosimo, da najkasneje do 14. maja 2014 POKLIČETE na OO SVIZ Ljubljane in okolice, tel.: 01/256-34-97 (ga. Katarina).

OBVESTILA Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice – MAJ 2015

 

1.      Ugodnosti za člane SVIZ OO Ljubljane in okolice

Članstvo v SVIZ prinaša članom tudi številne ugodnosti. Na seji predsedstva OO smo se odločili, da bomo ponudbo razširili in popestrili za člane našega območja. Da bi ugotovili, katere ugodnosti bi bile najbolj zanimive za članstvo, prosimo sindikalne zaupnike, da se v zavodih pogovorite o interesih in na podlagi zbranih podatkov do 20. maja 2015 izpolnite anketo.

2.      Svizove športne igre 2015

V prilogi vam pošiljamo obvestilo in prijavnico za 8. Svizove športne igre. Izpolnjeno prijavnico nam pošljite do 10. junija 2015 na naslov OO SVIZ Ljubljane in okolice, Bobenčkova 14, Ljubljana ali na oo.ljubljana@sviz.si .

3.      Ljubljanski maraton

Predsedstvo OO je sklenilo, da se tudi letos organizira skupinska prijava na Ljubljanski maraton. Prispevek OO za startnino bo 10 €, tudi IO GO SVIZ bomo predlagali sofinanciranje v enaki višini, tako bi za vsakega člana ostal prispevek 15€, ki ga bo potrebno poravnati ob prijavi. Tudi sindikat zavoda lahko prispeva določen znesek za svoje člane.

4.      Prosti termini za letovanja v Svizovih počitniških stanovanjih

Po razdelitvi terminov prijavljenih na razpis bo ostalo nekaj mest v počitniških stanovanjih še prostih, ki bodo objavljena na naši spletni strani od 11. maja 2015. Prijava na OO bo možna do 14. 5. 2015. Zainteresirane člane obvestite o tej možnosti. Po tem datumu bo možna prijava na proste termine pri upravljalcu počitniških stanovanj.

5.      Poročila o finančnem poslovanju sindikata v letu 2014

Do konca aprila nekateri sindikalni zaupniki še niste poslali nadzornemu odboru OO finančnega poročila za leto 2014. Prosimo, da to storite čimprej. Izjemoma lahko letos pošljete samo kopijo poročila za Ajpes, za leto 2015 pa bodo obvezna poročila na obrazcu, ki smo vam ga posredovali.

Lepo vas pozdravljamo in želimo veliko uspeha pri sindikalnem delu.

 

 

RAZPIS ZA LETOVANJE V POČITNIŠKIH STANOVANJIH SVIZ – POLETJE 2015

morjeSeznanjamo vas z razpisom o letovanju med poletnimi počitnicami v šolskem letu 2014/2015. Rok za  pošiljanje prijavnic je 24. april 2015.

Območni odbor SVIZ Ljubljane in okolice ima v letošnjem letu na voljo 100 terminov v času poletnih počitnic 2015 (med 27. junijem in 29. avgustom 2015).

Glede na število članov (skoraj 38.000) ter število stanovanj (42) vsem željam nikakor ne bo mogoče ustreči, zato naj morebitno zavrnitev prošnje sprejmejo z razumevanjem.

Pravilnik o najemu in opis stanovanj so dostopni na spletnem naslovu: http://odpocij.si/.

PRIJAVNICE pošljite samo po redni pošti do 24. APRILA 2015 na naš naslov: SVIZ – OBMOČNI ODBOR LJUBLJANE IN OKOLICE, Bobenčkova 14, Ljubljana

Prijavnic, ki bodo pomanjkljivo in napačno izpoljene ali oddane po roku, ne bomo upoštevali, kar pomeni, da nanje tudi ne bomo odgovarjali.

 

PRIJAVNICA – Poletje 2015 (s cenikom)

RAZDELILNIK enotedenski termini

NAVODILA uporabnikom počitniških stanovanj

OBVESTILA Območnega odbora SVIZ Ljubljane in okolice – APRIL 2015

Za nami so dvodnevni izobraževalni seminarji zaupnikov sindikalnih konferenc osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih, kulturnih organizacij ter predšolske vzgoje, v naslednjih tednih se srečajo še člani sindikalnih konferenc osnovnih šol in zavodov za otroke s posebnimi potrebami ter srednjih, višjih šol in dijaških domov.

Kot ste verjetno zasledili v 3. Svizovih novicah, bo SVIZ pozval svoje članice in člane, naj se udeležijo t. i. globalnega dneva akcije proti mednarodnemu trgovinskemu sporazumu TTIP, o katerem potekajo pogajanja med EU in ZDA in bo 18. aprila letos izpeljan v Ljubljani. Več informacij vam pošljemo v naslednjih dneh.

 

RAZPIS ZA LETOVANJE V POČITNIŠKIH STANOVANJIH SVIZ – POLETJE 2015

Seznanjamo vas z razpisom o letovanju med poletnimi počitnicami v šolskem letu 2014/2015. Rok za  pošiljanje prijavnic je do 24. april 2015.

Območni odbor SVIZ Ljubljane in okolice ima v letošnjem letu na voljo 100 terminov v času poletnih počitnic 2015 (med 27. junijem in 29. avgustom 2015).

Glede na število članov (skoraj 38.000) ter število stanovanj (42) vsem željam nikakor ne bo mogoče ustreči, zato naj morebitno zavrnitev prošnje sprejmejo z razumevanjem.

Pravilnik o najemu in opis stanovanj so dostopni na spletnem naslovu: http://odpocij.si/.

PRIJAVNICE pošljite samo po redni pošti do 24. APRILA 2015 na naš naslov: SVIZ – OBMOČNI ODBOR LJUBLJANE IN OKOLICE, Bobenčkova 14, Ljubljana

Prijavnic, ki bodo pomanjkljivo in napačno izpoljene ali oddane po roku, ne bomo upoštevali, kar pomeni, da nanje tudi ne bomo odgovarjali.

 

PRIJAVNICA – Poletje 2015 (s cenikom)

– RAZDELILNIK enotedenski termini

NAVODILA uporabnikom počitniških stanovanj

 

LJUBLJAMSKI MARATON

Predsedstvo OO je v finančnem načrtu 2015 načrtovalo tudi sredstva za sofinanciranje startnine za udeležbo naših članov na 20. Ljubljanskem maratonu, ki bo 25. oktobra 2015. Zaradi zgodnjega roka za skupinske prijave, ki je zadnja leta sredi avgusta (med poletnimi počitnicami!), vas že zdaj obveščamo, da se bodo morali tekači prijaviti do 11. avgusta 2015.

Letos sta vsaj dve novosti, prijavnina za skupinsko prijavo znaša 30 EUR, spremenili pa so se tudi razpisni pogoji, kjer organizator predvideva možnost zavarovanja rizika odpovedi v višini 5 EUR in ga plačate ob prijavi. Brez plačanega rizika odpovedi vračilo denarja v nobenem primeru (niti z zdravniškim potrdilom) ne bo mogoče. Prosimo, da si novosti preberete na spletni strani organizatorja http://vw-ljubljanskimaraton.si/sl/maraton. O sofinanciranju OO in SVIZ Slovenije pa več v naslednjih obvestilih.

 

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo veliko uspeha pri vašem delu.